Kloosterwelle

Zomer 2021

De klokken van de Corneliuskerk in Noordwelle roepen op tot samenkomst

Klik hier om de klokken te horen luiden 

 

Onderwerpen

1. Nieuwe Corona maatregelen/mogelijkheden

2. Actuele agenda activiteiten

3. Vrienden van Kloosterwelle

4. Stiltetuin in Noordwelle

5. Neoklassiek 'lig'concert

6. Kloosterroutes

7. Toevertrouwen

8. PR

Ad 1. Nieuwe corona maatregelen/mogelijkheden

Kijkt u komende tijd regelmatig naar onze pop-up op onze homepagina website voor de laatste maatregelen en mogelijkheden i.v.m. corona. Deze passen wij aan als dat nodig of wenselijk is. In ieder geval zorgen we voor een goede ventilatie en voldoende afstand tussen de gasten.

Per 15 juli hebben wij het bijwonen van onze wekelijkse activiteiten op woensdag als volgt aangepast: a) het meditatief zingen om 17:00 uur is mogelijk zolang we ventilatie en voldoende afstand kunnen garanderen. b) het bijwonen van de Vesper om 18:00 uur is mogelijk of digitaal te beluisteren via internet. c) deelname aan de kloostermaaltijd na de Vesper om 18:30 uur is op dit moment niet mogelijk. d) wij blijven de (minimale) afstandregel van 1,5 meter respecteren voor al onze activiteiten.

Wij vragen u dringend uw aanwezigheid, indien mogelijk, vooraf te melden bij ons secretariaat, zodat we het aantal deelnemers goed kunnen bewaken. 

Ad 2) Actuele agenda activiteiten Kloosterwelle

Naast onze wekelijkse 'trits' op woensdag van meditatief zingen, Vesper en kloostermaaltijd plannen wij op dit moment de volgende activiteiten in 2021:

Retraitedagen op 11 augustus, 1 september, 30 oktober en 1 december.

De retraitedag op 11 augustus is een zomerretraite dag. In verkorte vorm van wat we normaal als programma voor een retraitedag hanteren. De duur is van 15:00 tot 20:00 uur. De retraite start met een kennismaking/groepsgesprek. Om 16:00 uur is er een polderwandeling en daarna de 'trits' van meditatief zingen, vesper en kloostermaaltijd. We sluiten af met een kort evaluatie/groepsgesprek. Deelname: 25,00 euro.

Op 1 september gaan we op avontuur en organiseren we (bij droog weer) een retraitedag aan zee. We starten in de Corneliuskerk in Noordwelle met het ochtengebed, het ontbijt en het groepsgesprek. Daarna omarmen we het strand, de lucht en de zee. We lunchen op het strand, we zingen bij de zee, voeren gesprekken en zijn stil met de natuur. Aan het einde van de middag keren we terug naar de Corneliuskerk in Noordwelle voor het meditatief zingen, de vesper en aansluitende  kloostermaaltijd en het afsluitende groepsgesprek. Bij regenweer hanteren we het normale programma in en rond de Corneliuskerk. Deelname: 60,00 euro. (zie voor de details onze website)

Stadswandelingen op 24 juli en 14 augustus langs verdwenen kloosters in Zierikzee o.l.v. van Henk Dalebout. Deelname: 10,00 euro.

Op 22 september een bijzonder Neo klassiek 'lig'concert, zie onder punt 5.

Kijk op onze website voor de actuele agenda en inschrijven.

Ad 3) Vrienden van kloosterwelle

Voor ons voortbestaan hebben wij als monastieke pioniersgroep Kloosterwelle een samenhangende kern nodig. Het uitbreiden van zo'n samenhangende kern is voor ons nu een van onze speerpunten. Die samenhangende kern vormt voor ons het hart van ons bestaan. Wij proberen dat te bereiken door middel van 'vrienden van Kloosterwelle' . Deze vriendengroep fungeert als een kring die ook weer uitnodigend werkt voor andere geinteresseerden en mensen om ons heen. Dat levert een breed draagvlak en vertegenwoordiging op, die dient als versterking voor iedereen die betrokken is bij Kloosterwelle.

Deze groep ondersteunt ons werk en activiteiten en is een extra stimulans onze kloostertraditie in de vorm van stilte, concentratie, toewijding, aandacht en eenvoud, vorm te kunnen blijven geven met verschillende daarop gebaseerde activiteiten. De vrienden die ons steunen zijn bereid jaarlijks een bedrag te doneren van minimaal 25,00 euro. En als u dat voor 5 jaar wilt vastleggen, krijgt u van ons een brief voor de belastingdienst, waarmee u uw bijdrage geheel van uw inkomstenbelasting kan aftrekken. 

Met onze nieuwsbrieven als deze (Kloosterwelle geluiden), via onze website, met Facebook en aanwezigheid bij onze activiteiten houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkeling van Kloosterwelle. Voor uw steun geven wij ook graag iets terug: jaarlijks een vriendenbijeenkomst met een culturele/muzikale invulling om elkaar ook persoonlijk te kunnen ontmoeten en een korting van 10% bij deelname aan een retraitedag.

Uw 'vriendschap' bevelen wij van harte aan en waarderen wij erg. U kunt zich opgeven als vriend van Kloosterwelle bij ons secretariaat.

Ik verwijs graag naar de vriendenpagina op onze website: vriendenpagina

Douwe Kamstra, lid pioniersteam.

Ad 4) Stiltetuin in Noordwelle

Bij een klooster hoort traditioneel een kloostertuin. Zo ook bij Kloosterwelle. Maar waar is de juiste plaats om stilte te vinden, te lezen, te mediteren en elkaar te ontmoeten in gesprek? We vonden uiteindelijk m.b.v. onze voormalige secretaris en dorpsbewoner Kitty Heye een mooie plek in het volkstuincomplex Hoefijzer op enkele minuten lopen van de Corneliuskerk. Beschut tussen huizen en omgeven door een sloot en hagen, gaan wij onze kloostertuin delen met het dorp. Het wordt een gezamenlijke tuin die zowel Kloosterwelle en haar gasten alsook de dorpsbewoners uitnodigt om tot rust te komen.

Samen met de dorpsraad en de gemeente Schouwen-Duiveland zijn wij op weg gegaan naar een Stiltetuin in Noordwelle waarin vogels, insecten en vlinders zich net zo thuis voelen als wij mensen. De tuin zal bestaan uit een boomgaard met oude hoogstam fruitbomen, (bessen-)struiken en veel wilde bloemen. Er komen hoekjes met banken om te verpozen, geurige kruiden en kunstobjecten. Alles gericht op stilte en ontmoeting. 

Nu bestaat de tuin nog slechts op papier. Een lid van de dorpsraad maakte een eerste schets om het vervolgens verder in te vullen tot de Stiltetuin in Noordwelle. In een werkgroep, bestaande uit twee leden van Kloosterwelle, drie leden van de dorpsraad en een beleidsmedewerkster van de gemeente SD, werken we er, in uitstekende samenwerking, aan.

Kloostertuinen bestaan vanouds uit een fruitboomgaard, groente- en kruidentuin voor het lichamelijke welzijn, een geurige bloementuin voor vogels, insecten, bijen en vlinders en wandelpaden en stilteplekken om ervan te genieten en te mediteren. De Stiltetuin in Noordwelle zal zich daaraan spiegelen tot welzijn van alle rustzoekers uit het dorp en van Kloosterwelle.

Birgitta Ruther - lid pioniersteam

Ad 5) Neoklassiek ligconcert

Op 22 september 2021, om 20:00 uur, organiseert het team van Kloosterwelle een meditatief 'concert in de Corneliuskerk te Noordwelle. Onze gast-muzikanten gaven vorige zomer een geslaagd ligconcert- op de mat- in de Dom te Utrecht. (zie onderstaande afbeelding). Joram Feitsma speelt en componeert neoklassieke pianowerken: minimalistische, introverte, meditatieve stukken met een warme, melancholische, soms schurende ondertoon. In april dit jaar bracht hij bij het Berlijnse label Bigamo Musik een tweede LP/CD 'Flux' uit - het multi-instrumentale resultaat van drie jaar componeren en opnemen in verschillende klankkleuren en stijlen. Joram zal deze intieme avond in de sfeervolle Corneliuskerk samen spelen met Piter-Jan Goodijk op trompet. 

De opzet is kleinschalig en in de vorm van een 'lig'concert. Graag je eigen matje meenemen. Er zijn ook zitplaatsen. De toegangsprijs is 10,00 euro pp. Als u deze bijzondere uitvoering wilt bijwonen, graag vóór 20 september een aanmelding bij onze secretaris en een betaling via NL87RABO0166887668 op naam van PGSaZ met vermelding van 'kloosterwelle ligconcert'. Uw betaling is het toegangsbewijs. Bijwonen is beperkt tot 40 aanmeldingen/betalingen. Dit wordt gemeld op onze website. 

 Deelnemers liggen op een matje op de vloer.

 Ad 6) Kloosterroutes

Op 19 juni en 3 juli hadden we 2 goed bezochte stadswandelingen langs verdwenen kloosters in Zierikzee onder de bezielende leiding van Henk Dalebout, auteur van het boek Kloosterrijk Schouwen. Dit boek is bij de boekhandel, ISBN 9789462494664, en na de wandeling bij auteur verkrijgbaar voor 20,00 euro. 

Een nieuwe stadswandeling is gepland op 14 augustus van 09:00 tot 11:00 uur. U kunt zich opgeven bij ons secretariaat. Nadere informatie over deze stadswandelingen op onze website.

Ad 7) Toevertrouwen

Op de 7e dag van de 7e maand in 2021 vierden we met de 7 pioniers en onze 7 gasten het 7-jarig bestaan van Kloosterwelle. 

Ik heb inmiddels zo'n 40 retraitedagen begeleid en iedere woensdag ervaar ik die als een nieuwe ontdekkingsreis van het leven. Ook omdat onze gasten ons veel toevertrouwen op deze heilige plek in een vertrouwenwekkende sfeer. Het concept van onze retraitedagen staat als een huis, waarop je kunt bouwen in en rond de monumentale Corneliuskerk, in het hart van Noordwelle. Onze alerte voorzitster Dinie Eerland zorgt vandaag voor de logistiek van het dagprogramma. Riet Delst heeft een prachtig boeket bloemen neergezet en bakte de lekkernijen voor bij de koffie.

Het ochtendgebed om 08:00 uur vieren we op onze nuchtere maag, in het besef dat we niet bij brood alleen leven. Liesbeth Franken gaat ons voor met haar geoefende stem in de kloosterpsalm en het vierstemmig Taizélied en geeft met haar dagtekst uit de Taizé al genoeg geestelijk voedsel over het geheim van liefde en vriendschap en gekozen worden. Om 08:30 uur volgt dan een heerlijk ontbijt, voorbereid door Hans van den Assem, onze trouwe kok uit de Dorpsring. Dan volgt de eerste kennismakingsronde, met behulp van een gekozen foto,  o.l.v. de ervaren Birgitta Ruther die ieder de ruimte geeft. Marga van Dijck luistert goed mee en stelt betrokken vragen, ter verheldering. Mensen vertellen over hun worsteling met het leven, hun relaties, hun werk, hun vrije tijd. Over hun levenskunst, over zelfvertrouwen en acceptatie, over tevredenheid en eenvoud, over aandacht en toewijding. Wie of wat heb je nodig om goed te kunnen leven, is de leidraad voor deze ontmoeting.

Gert Jongerius, onze filosoof, geeft de kennismakingsronde een extra impuls met zijn literaire juweel uit Toon Tellegem van de 'twee oude vrouwtjes': "we kunnen proberen elkaar nog eens te kussen. Als het niets wordt, zien we wel weer verder". Onnavolgbaar door hem ingeleid en voorgedragen. De dag kan niet meer stuk. Ieder (glim)lacht. Na de koffiepauze beginnen we aan onze eerste wandeling door de prachtige Schouwse polder met de 'rite de passage'-loslaten en vasthouden- bij de trekpont over het verscholen water. Daar zingen we vierstemmig het " Waith for the lord" en begint onze gezamenlijke stille tijd. 

In deze stilte ervaar je de natuur intenser dan tijdens een gesprek met elkaar onderweg. Als de Salvatorklok van de Corneliuskerk om 12:00 uur luidt, begint ons middaggebed. Piter Goodijk leest uit het evangelie voor komende zondag. Over de pelgrimreis van het goede leven, zonder ballast. Hij bidt om ontferming over de kring rond Peter R. de Vries. Opnieuw zingen we een kloosterpsalm in beurtzang, op de ademhaling. En een vierstemmig lied vol vertrouwen, We gebruiken daarna de lunch in stilte, met attente gebarentaal, zodat niemand te kort komt. Na de stille tijd in en rond de kerk, volgt de geleide meditatie. Liesbeth Franken laat ons de kleuren van het veelstemmig licht ervaren in haar gevoelig spel met de klankschalen. Is dit de zevende hemel? Dan volgt de tweede meditatieve wandeling door de polder en verbreken we de urenlange stilte bij de picknickplek van de "Tien Geboden". Daar horen we onze herboren stemmen terug in een gesprek omtrent het 11e gebod of genot.

Gert Jongerius trakteert ons op een ijsje bij landwinkel "De zoete Kers". In het middaggesprek met onze gasten rond de hemelse bank op het kerkterrein verwerken we de geheimen van de stilte met elkaar. Niet als doel op zich, maar als energie voor een veerkrachtig leven. Om 17:00 uur voegen de wekelijkse (woensdag)gasten zich bij ons en gaan we meditatief zingen met Liesbeth. Dit keer in de openlucht, hoewel we de akoestiek van de kerk daarbij missen. Liesbeth tovert met onze stemmen, as it is in heaven, even voorbij corona. Douwe Kamstra leidt om klokslag 18:00 uur het avondgebed, ook rechtstreeks te beluisteren via internet. Opnieuw volgens de orde van het getijdengebed, maar steeds met wisselde psalm, lied en gebeden. Het 'Onze Vader' wordt meditatief gezongen, evenals de Zegen. De warme avondmaaltijd wordt gedeeld in de kerk en koorruimte, met geanimeerde tafelgesprekken.

De evaluatie van de daggasten is bemoedigend en velen komen later nog eens terug. Om 20:00 uur gaan we uiteen met het zegenlied in canon: "Wees gezegend, waar je ook heengaat"!

Piter Goodijk - lid pioniersteam

Ad 8) PR

Om vakantiegangers in Zeeland te attenderen op de activiteiten van Kloosterwelle hebben we in de badkoerier van juni, juli en augustus in de rubriek Beleef en Ontdek in Schouwen-Duiveland de volgende tekst laten plaatsen:

Spirituele beleving in Kloosterwelle

Pioniersteam Kloosterwelle, met als thuisbasis de monumentale Corneliuskerk in Noordwelle, organiseert wekelijks op woensdag vanaf 17:00 uur een combinatie van meditatief zingen gevolgd door een korte viering/Vesper met aansluitend een kloostermaaltijd. Reserveren vooraf alleen gewenst voor de kloostermaaltijd. Daarnaast organiseren wij vanuit Zierikzee/Noordwelle wandel- en fietstochten langs plekken van voormalige kloosters op Schouwen-Duiveland. Ervaar rust en stilte in verbondenheid en een spirituele beleving. Voor vragen: kloosterwelle@gmail.com. Voor nadere informatie en de agenda van onze activiteiten verwijzen wij graag naar onze website: www.kloosterwelle.nl 

Reacties op deze nieuwsbrief kunt u, bij voorkeur per mail, sturen naar ons secretariaat.

 
Kloosterwelle
Secretariaat Marga van Dijck: kloosterwelle@gmail.com
www.kloosterwelle.nl.
Facebook
 
Bekijk de online versie

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik hier om u uit te schrijven.