Kloosterwelle

Kloosterwelle geluiden nazomer 2022

 

Belangrijke mededeling:

Op 21en 28 september en 5 oktober is het meditatief zingen en de vesper in de Jacobuskerk in Renesse. In deze weken zijn er werkzaamheden in de kerk, keuken en de refter. De kloostermaaltijden vervallen op die dagen.

Inhoud:

1) Zomer retraite 10 augustus j.l.

2) Voortgang Kloostertuin 'Wellehof'

3) Activiteiten rest 2022

 

1) Impressie van de zomerretraite van Kloosterwelle op 10 auhustus j.l.

Groepsgesprek

Op de Naamdag van de heilige Laurentius komen we om 15.00 uur samen in de koele refter van de Corneliuskerk te Noordwelle. Drie leden van team Kloosterwelle verwelkomen de 8 gasten. Birgitta is in de weer met koffie, thee en ijswater met citroen en mint op deze zonovergoten dag. We missen vandaag onze vaste diacones bij de bediening, dus vraagt het samen zijn iets meer zelfhulp. Birgitta nodigt ons uit in de kring om onze mobieltjes uit te zetten en aandacht voor elkaar aan te zetten, in een vertrouwde sfeer. We luisteren eerst, met dank aan Liesbeth, naar Keltische muziek van Moya Brennan, die het vredesgebed van Franciscus vertolkt. Adembenemend. Aan de hand van het thema 'vakantie-retraite-rust-kloosterwaarden' stellen we ons voor. We ontdekken dat rust van buiten nog geen rust van binnen betekent, dat onrust moeilijk uit te zetten is, dat een kloosterritme met vaste tijden helpt bij de concentratie, dat je de onrust thuis soms moet ontvluchten, dat je een speciale plek nodig hebt om op adem te komen. Ook, dat je thuis kunt 'kloosteren', soms rust vindt in het alleen zijn, in het samen stil zijn, 's ochtends vroeg, of in de stille natuur of aan de wandel...

Wandelen in de schaduw

Vanwege de hittegolf wandelen we deze keer niet door de Schouwse polder naar onze trekpont, als rite de passage en langs de picknickplek van de 10 geboden. We wandelen in stilte door het 'Slingerbos', rond de Dorpsring. Heen en weer, bloempjes plukkend uit de dorre grond voor de tafelschikking bij de avondmaaltijd. De zachte wind en schaduwrijke bladeren helpen ons in de paradijselijke sfeer. Vooral als we de 'Wellehof' naderen, onze onlangs aan geplante kloostertuin. We genieten van de kleurrijke bloemenranden en de nieuwe zitbanken bij onze tuin opbergkast  (omgedoopt tot kloostercel door een ascetische kluizenaar). Als Emmausgangers, in gesprek, wandelen we terug naar de kerk en laven ons daar aan het koele water onder de levensboom, bij de hemelbank. Als dit geen heilige plek is?

Meditatief zingen

Om 17.00 uur begeleidt Liesbeth, onze cantor, ons bij het wekelijks meditatieve zingen in de akoestiekrijke en koele kerk. We herontdekken onze stem, oefenen met de ruimte, met dichte ogen, met aandachtig luisteren, van zacht naar forte zingen. Bij de TaizÈliederen zit de verwondering in de 4-stemmige samenklank. Bij het reciteren van de kloosterpsalm in de gelijktijdige ademhaling en dezelfde pauze nemen. Deze beproefde wijze van zingen, ook in de vesper of na de maaltijd, is misschien wel het keurmerk van Kloosterwelle.

Vesper

Om klokslag 18.00 uur gaat Piter voor in de vesper met de geoefende liederen, de actuele gebeden en een meditatieve tekst van de profeet Jeremia 23,24. Herkennen wij iets van God in onze nabijheid is een mogelijke vraag voor de 7 minuten van stilte. Bij de wekelijkse vesper is ook een dorpsgenoot aangehaakt, die de smaak te pakken kreeg bij een klusmiddag in de kloostertuin. In deze vakantieweek missen we Kees, naar wie de kerk genoemd is. Hij heeft het syndroom van down, maar is altijd 'up' in ons midden.

Samen eten

De warme maaltijd van onze kok Hans uit de Ring genieten we dit keer niet in de refter van de kerk, maar buiten, aan de tafels onder de schaduw van de bomen. En altijd met de lege stoel voor Elia, als onverwachte gast aan tafel. Terwijl Ariene na de maaltijd de afwas in de keuken afrondt, blikken wij met onze zomergasten terug op deze verkorte retraite. Altijd doet het ons allen goed, de gewijde plek, de tijdsindeling, de open ontmoeting en bezinning, de wandeling en de viering, de stilte en het gesprek, het geschonken vertrouwen. Alle 8 deelnemers zijn ook al eerder hier op retraite geweest en blijven graag terug komen ofwel 'retraiteren'. Voor sommigen is een hele retraite dag van 12 uur moeilijk haalbaar en dan is deze middag/avond een uitkomst. We overwegen een dag vanaf 12 uur.  Dan is er meer tijd voor verdieping van de gesprekken. Tenslotte zingen we elkaar toe: "Wees gezegend, waar je ook heen gaat"!

2) Zomer 2022 in onze klooster/dorpstuin de Wellehof in Noordwelle 

Toen ik voor het eerst na mijn vakantie op 10 augustus de Wellehof terugzag was ik helemaal sprakeloos. De ingezaaide wilde bloemen bloeien in de prachtigste kleuren. Het wemelt van de bijen en vlinders, insecten kunnen in het insectenhotel logeren.

De twee bankjes, geplaatst door de gemeente Schouwen-Duiveland, bieden de mogelijkheid tot luisteren naar de geluiden van de natuur en om gezellig te verpozen. Mannen van Kloosterwelle en uit het dorp hebben de tuingereedschapskast in elkaar gezet. Nu kan er worden geschoffeld en onkruid gewied. Dat is nodig omdat binnenkort de volgende stap gezet wordt in de aanleg van de dorps- en stiltetuin Wellehof. In het middengedeelte worden vaste planten en kruiden gepland. Het ontwerp ervoor ligt al klaar. 

Mocht u mee willen helpen in het tuinonderhoud stuur dan een mail of bel dan ons secretariaat en u hoort wat en wanneer u iets voor ons kunt doen. Maar kom vooral een kijkje nemen in de Wellehof. Verwonderen je, luister aandachtig en verbind je met de natuur. 

In het voorjaar hebben de eerste fruitboompjes al gebloeid. Ben ik een dromer als ik uitkijk naar een appeltje of een peertje? 
U vindt de Wellehof aan de Hoefijzer in Noordwelle. Er zijn parkeerplaatsen en bij het dorpshuis is een oplaadpunt voor de e-bike. 

Birgitta Ruther - lid team Kloosterwelle

Wellehof

3) activiteiten rest 2022

Naast de wekelijkse trits elke woensdag vanaf 17:00 uur met meditatief zingen, vesper en een kloostermaaltijd, zie verslag onder punt 1, plannen  wij nog de volgende bijzondere activiteiten: 

Retraitedagen op: 7 september, 15 oktober en 7 december. Voor de details verwijzen wij u graag naar onze website.

De retraitedag op 7 september is een strandretraite. We gaan dan op avontuur en zijn deze dag, bij droog weer, op het strand. We starten in de Corneliuskerk in Noordwelle met het ochtendgebed, het ontbijt en het groepsgesprek. Daarna omarmen we het strand, de lucht en de zee. We lunchen op het strand, we zingen bij de zee, voeren gesprekken en zijn stil met de natuur. Aan het einde van de middag keren we terug naar de Corneliuskerk voor het meditatief zingen, de vesper en de aansluitende kloostermaaltijd en het afsluitende groepsgesprek. Bij regenweer hanteren we het normale programma in en rond de Corneliuskerk. 

Op 14 september 2022, om 20:00 uur, organiseert het team van Kloosterwelle weer een meditatief ‘lig/zitconcert' in de Corneliuskerk te Noordwelle. Onze gastmuzikanten gaven vorig jaar hier een zeer succesvol optreden. Ze stonden eerder samen in de Dom te Utrecht en de Geerteskerk in Kloetinge. Het belooft een intieme, doorlopende muzikale reis te worden, begeleid op piano, trompet, wind- en andere instrumenten. Joram Feitsma speelt en componeert neoklassieke pianowerken: minimalistische, introverte, meditatieve stukken met een warme, melancholische, soms donkere ondertoon. In oktober brengt hij een nieuw album uit-genaamd ‘Stroom’- met zowel muziek als poëzie. Piter-Jan Goodijk speelt op het koper en blaast warme klanken de sfeervolle Corneliuskerk in.

De opzet is kleinschalig en in de vorm van een ligconcert. Om te liggen graag je eigen matje meenemen. Er zijn ook zitplaatsen. De toegangsprijs is 15,00 euro p.p. (inclusief koffie/thee vooraf en een drankje en nootje in de nazit). Als u deze bijzondere uitvoering wilt bijwonen, graag vóór 10 september een aanmelding bij onze secretaris met een betaling via NL40RABO0342493531 op naam van Stichting Kloosterinitiatieven SD, met vermelding van ‘ligconcert’. Uw betaling is het toegangsbewijs. Bijwonen is beperkt tot 40 aanmeldingen/betalingen. We melden op onze website of er nog plaatsen zijn.

Via deze you-tube knop het ligconcert in 2021: ligconcert

 
Kloosterwelle
Secretariaat Marga van Dijck: kloosterwelle@gmail.com
www.kloosterwelle.nl.
Facebook
 
Bekijk de online versie

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik hier om u uit te schrijven.