Sportvelden

Op de plaats waar nu de kantine van Sportpark Van Zuijen is, stond vroeger het klooster Leliëndale. De fundamenten werden in 1899 opgegraven om bouwland van het terrein te maken. Maar bij de aanleg in 1979/1980 van de sportkantine stuitte de kraanmachinist nog op grote brokstukken, die het werk flink vertraagden.

Klooster Leliëndale, Zicht op Burgh
Klooster Leliëndale, Zicht op Burgh

Tweede klooster Leliëndale

In 1459 werd door het generaal kapittel van de dominicanen in Nijmegen het klooster van Leliëndaele aangenomen tot de orde van de Dominicanessen. Hun levensstijl had vruchten afgeworpen, getuige een vermelding in de akte dat “de nonnen naderhand onder de Hollandse vergadering zeer godvruchtig geleefd hebben”.

Engelse Kloosterorde Dominicanessen in Burgh

In het najaar van 1559 nam het klooster Dominicanessen op uit Engeland. Zij moesten hun land verlaten onder het strenge regime van Koningin Elizabeth I. De vorstin was sterk anti- katholiek. De leefomstandigheden waren zwaar voor de nonnen. In de zomer van 1560 schreef priorin Elisabeth Cressner, namens haar communie, een lange brief aan de nieuwe paus Pius IV. Zij schreef dat stormen de dijken aantastten en dat de winters zeer koud waren. Een jaar later kreeg het klooster visitatie uit Engeland van Simon Creton. In zijn verslag stond dat het klooster zeer arm was en zeer slecht gebouwd. Er was maar één vuurplaats en weinig hout. In 1568 sloot het klooster haar deuren en gingen de bezittingen over naar de Zierikzeese predikheren. De Engelse nonnen trokken verder.

Eerste klooster Leliëndale

Aleid, de tante van graaf Floris V, legateerde in haar testament uit 1271 een bedrag aan de Burghse begijnen. Ze kregen 10 Vlaamse ponden toebedeeld. De “begghinis in Lieliendale” zullen er blij mee zijn geweest.

Paardenstal bij Klooster

Een gezelschap van 7 personen te paard vertrok na de stormvloed van 5 november 1530 vanuit Zierikzee naar Schouwen. Het betrof een keizerlijk commissie die de schade op moest nemen. Het verslag dat zij opmaakten, meldde: “Alzoet avent begost te woirden, soe zijn wij van Westenschouwen wederom gereden noertweert up langes de duynen tot in een jouffrouwecloesterken, genoempt Leliëndaele, liggende tusschen Burght ende Haemstede, in welcke cloesterken wij dien nacht zijn ghebleven” (Toen het avond werd zijn wij van Westenschouwen langs de duinen verder noordwaarts gereden, tot aan een nonnenklooster, genaamd Leliëndale, liggend tussen Burgh en Haamstede, alwaar wij overnacht hebben). Door deze mededeling weten we dat het klooster een gastenverblijf had en een paardenstal. De volgende dag gingen zij verder naar Renesse.

Resten klooster Leliendale
In 1899 werden de restanten van het klooster geruimd om van deze plaats bouwland te maken