Schuttershofstraat

Het huis of klooster van de karmelieten was gelegen om en nabij het dan nog jonge Schuttershof. De straatnaam Schuttershofstraat is hiervan afkomstig.

karmelieten-kaartje
Waar 17 staat is de Schuttershofstraat. In deze nabije omgeving lag het karmelietenhuis- of klooster.

 

Het klooster van de karmelieten werd door prins Willem I aan vice-admiraal van Zierikzee Leendert Diericz. Hollaer gegeven, met toestemming van de magistraat van Zierikzee. Hij kreeg het als vergoeding voor geleden verlies en schade aan vier van zijn huizen. Die waren onderwerp geweest van roof en afbraak door Spaanse soldaten, omdat hij de zijde van de prins gekozen had.

Enkele vermelding

In het “Gaerbouck van den lopenden arfpacht aencomende den Heiligen Gheest in Zierickzee, begonnen paesschen LXII’’ (1562) komt in één van de opgaven de volgende omschrijving voor: “Idem int termijn St. Jan uut den carmelijts huijs”.Verdere vermeldingen van de bedelorde in Zierikzee zijn tot nu toe niet gevonden.

karmelieten-tekst
De aanhef luidt: Ontrent ‘t jonge schuttershoff De onderste 3 regels luiden: Idem int termijn St Jan uut den carmelijts huijs teinden ‘s heer Dirickswerff - 5 groot 12 mith