Werkgroep Kloosterroute Schouwen-Duiveland

Ariene van Westen en Dinie Eerland, betrokken bij het pioniersteam Kloosterwelle, hebben enkele jaren geleden het initiatief genomen om een groep mensen bij elkaar te brengen om een kloosterroute te ontwikkelen langs locaties van voormalige kloosters uit de periode van de hoge (1000-1250) en late middeleeuwen (1250-1500).
De leden van de werkgroep hebben diverse achtergronden en kwaliteiten die elkaar uitstekend aanvullen. Allen zijn geïnteresseerd in of hebben kennis van de geschiedenis en het cultureel erfgoed van dit deel van Zeeland.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Hans Baris (gids Dikke Toren Zierikzee),
Paul Baris (historie/geschiedenis),
Robert Bos (cultuur- en godsdienstpsycholoog, verbeelding middeleeuws cultureel erfgoed t/m april 2019),
Henk Dalebout (auteur/archief),
Dinie Eerland, (initiatiefnemer, geschiedenis, theoloog),
Dieuwke Parlevliet (schrijfster, kunstenaar, theoloog t/m mei 2019),
Hielke Wolters (theoloog en voormalig adjunct secretaris-generaal Wereldraad van Kerken),
Hetty Kuhn-de Wette (landschapsschilder/kunstenaar),
Ariene van Westen (poëziekamer Schouwen-Duiveland).


Neem contact met ons op

Pioniersgroep Kloosterwelle

De pioniersgroep Kloosterwelle, heeft als basis de Corneliuskerk in Noordwelle. De pioniers ontwikkelen daar een eigentijdse – en oecumenische kloostergemeenschap, gebaseerd op de eeuwenoude christelijke kloostertraditie. Kloosterwelle is een plaats om te oefenen in duurzame spiritualiteit (discipline, concentratie, toewijding), die weerbaar maakt in een drukke samenleving.
Wekelijks is er in de Corneliuskerk een vesper en maaltijd, voorafgegaan door meditatief zingen. En ook zijn gasten welkom op de retraitedagen rondom de trits: vieren – eten – wandelen. Die bieden de mogelijkheid om via een geordende dagstructuur iets te ervaren van de spiritualiteit van de kloosters van weleer.
www.kloosterwelle.nl

De kloosterroutes zijn een aanvulling op de retraitedagen. Tot de Reformatie waren kloosters in veel opzichten een bron van stilte. De routes nodigen uit om die stilte ook nu te ervaren.

Boek over de kloosters

Voorjaar 2020 verschijnt van Henk Dalebout een boek bij de Walburg Pers met uitgebreide informatie, waarin ook de routebeschrijvingen zijn opgenomen. De auteur maakt deel uit van de stichting Kloosterinitiatieven Schouwen-Duiveland.

De Stichting Kloosterinitiatieven Schouwen Duiveland heeft als doel de rijke geschiedenis van kloosters op Schouwen-Duiveland meer zichtbaar maken voor bewoners en toeristen.

De website Kloosters Schouwen Duiveland werd ontwikkeld door:
Roger van der Veken van In Tune Sound&Web
Vormgeving: Kianoosh Gerami van EKGallery