Werkgroep Kloosterroute Schouwen-Duiveland

Ariene van Westen en Dinie Eerland, betrokken bij het pioniersteam Kloosterwelle, hebben enkele jaren geleden het initiatief genomen om een groep mensen bij elkaar te brengen om een kloosterroute te ontwikkelen langs locaties van voormalige kloosters uit de periode van de hoge (1000-1250) en late middeleeuwen (1250-1500).
De leden van de werkgroep hebben diverse achtergronden en kwaliteiten die elkaar uitstekend aanvullen. Allen zijn geïnteresseerd in of hebben kennis van de geschiedenis en het cultureel erfgoed van dit deel van Zeeland.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Hans Baris (gids Dikke Toren Zierikzee),tot eind 2019
Paul Baris (historie/geschiedenis),
Robert Bos (cultuur- en godsdienstpsycholoog, verbeelding middeleeuws cultureel erfgoed t/m april 2019),
Henk Dalebout (auteur/archief),
Dinie Eerland, (initiatiefnemer, geschiedenis, theoloog),
Dieuwke Parlevliet (schrijfster, kunstenaar, theoloog t/m mei 2019),
Hielke Wolters (theoloog en voormalig adjunct secretaris-generaal Wereldraad van Kerken),
eind 2019
Hetty Kuhn-de Wette (landschapsschilder/kunstenaar),
Ariene van Westen (poëziekamer Schouwen-Duiveland).
Leo Lemsom vanaf mei 2020!

 

Van Henk Dalebout verscheen in 2020 een boek over de kloosters op Schouwen

Pioniersgroep Kloosterwelle

De pioniersgroep Kloosterwelle, heeft als basis de Corneliuskerk in Noordwelle. De pioniers ontwikkelen daar een eigentijdse – en oecumenische kloostergemeenschap, gebaseerd op de eeuwenoude christelijke kloostertraditie. Kloosterwelle is een plaats om te oefenen in duurzame spiritualiteit (discipline, concentratie, toewijding), die weerbaar maakt in een drukke samenleving.
Wekelijks is er in de Corneliuskerk een vespers en maaltijd, voorafgegaan door meditatief zingen. En ook zijn gasten welkom op de retraitedagen rondom de trits: vieren – eten – wandelen. Die bieden de mogelijkheid om via een geordende dagstructuur iets te ervaren van de spiritualiteit van de kloosters van weleer.
www.kloosterwelle.nl

De kloosterroutes zijn een aanvulling op de retraitedagen. Tot de Reformatie waren kloosters in veel opzichten een bron van stilte. De routes nodigen uit om die stilte ook nu te ervaren.

De Stichting Kloosterinitiatieven Schouwen Duiveland heeft als doel de rijke geschiedenis van kloosters op Schouwen-Duiveland meer zichtbaar maken voor bewoners en toeristen.

De website Kloosters Schouwen Duiveland werd ontwikkeld door:
Roger van der Veken van In Tune Sound&Web
Vormgeving: Kianoosh Gerami van EKGallery