vernieuwend

Kloosterwelle is een monastieke pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland waarin de PKN sinds 9 december 2015 nieuwe vormen van kerk-zijn ondersteunt. Zij is vooral gericht op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk.

open

Kloosterwelle zoekt haar doelgroep vooral buiten de kerk. Ze staat open en zoekt het gesprek met alle zoekers naar zin, spiritualiteit, gemeenschap en ontmoeting. Kloosterwelle wil zich ontwikkelen tot een monastieke gemeenschap van vaste medewerkers, regelmatige gasten en wil een rustpunt zijn voor incidentele bezoekers.

dorps

De initiatiefnemers, de dorpsgemeenschap en de plaatselijke kerk vormen het draagvlak. Kloosterwelle geeft een veel bredere functie aan het kerkgebouw dan alleen met de kerkdiensten het geval is. Dat betekent een nieuw imago voor de dorpskerk.

steun

Kloosterwelle wordt gesteund door de protestantse gemeente Schouwen aan Zee en de landelijke PKN. Kloosterwelle staat in de traditie van de kloosters in verbinding met de kerk van alle tijden en plaatsen, die zich wil blijven vernieuwen als levende gemeenschap. De bijbelse boodschap is leidraad voor Kloosterwelle.

oecumenisch

We voelen ons als dragers van Kloosterwelle verbonden met de ene oorspronkelijke moederkerk. Met alle mensen noemen we ons bewust ‘oecumenisch’ omdat we ons niet willen laten beperken door kerkelijke regels en wetten. Er kan vrijmoedig nieuwe wind door de oude vormen waaien.

vaste plek

Ons thuis van Kloosterwelle is de monumentale Corneliuskerk uit de 15e eeuw in het rustieke Noordwelle, te midden van de Schouwse polder met mooie vergezichten. Een plaats waar mensen rust en ruimte kunnen ervaren en gevoed worden door de maaltijden, de lucht, het licht én de kloosterspiritualiteit van gebed en zang.