retraitedag Kloosterwelle

Opademen in de stilte.

Op woensdagen, middenin de week, en soms op zaterdagen organiseren wij retraitedagen rondom de trits: vieren – tafelen – wandelen, om via een vaste dagstructuur rust te ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning te stimuleren omtrent je ziel, de schepping en het gewone leven.
Een retraitedag wordt bepaald door het ritme van de getijden. Op deze dagen worden, behalve de vespers, ook het ochtendgebed (lauden om acht uur) en het middaggebed (om twaalf uur) gehouden. Je neemt er bewust een dag voor vrij en je zal merken dat er rust te vinden is in de stilte waar je je in begeeft. Er zijn wandelingen in de polder waar de weidsheid en het Zeeuwse licht je omgeven. Er zijn gesprekken, er wordt tussen de middag in stilte gegeten, er is gezamenlijke ‘stille tijd’ waarin ieder tot zichzelf komt.

Het zijn weldadige ervaringen die de drukte en de waan van alledag doorbreken en waardoor je opgeladen wordt om de wereld weer opnieuw, open en vrijmoedig in te gaan.

Voorbeeld van een programma van een retraitedag
Voorbeeld van een programma van een retraitedag (tijden kunnen afwijken)

Nieuw! De reguliere woensdagen worden uitgebreid met 3 zaterdagen.
De tijden van een retraitedag: Aanvang 08.00 tot einde 20.00 uur.

“Retraitedag – op – maat” voor een groep van minimaal 15 personen is zeker mogelijk.
De getijdengebeden (8.00, 12.00 en 18.00 uur) geven structuur aan de dag.
De invulling van het dagprogramma wordt in overleg met de contactpersoon van de groep vastgesteld.

De retraitedagen voor 2024 zijn: 6 maart, 5 juni, 7 augustus (middagretraite incl. maaltijd, kosten €25,00), 4 september en 4 december. Kijk voor actuele/gewijzigde data de pagina agenda.

De kosten voor een gehele retraitedag inclusief 3 maaltijden bedragen €50,00. Bij een afmelding na 24 uur voor de retraitedag zijn we genoodzaakt de kosten van de maaltijden ad €20,00 aan u door te berekenen.

Afrekenen op de dag zelf of via banknummer: NL40RABO0342493531 t.n.v. Stichting Kloosterinitiatieven SD o.v.v. retraitedag en de datum. Onlangs zijn de betalingsmogelijkheden uitgebreid en is het ook mogelijk om ter plekke te pinnen

U kunt zich voor de retraitedagen aanmelden door een mail te sturen naar kloosterwelle@gmail.com

Dat er tijdens een retraitedag mooie dingen ontstaan blijkt uit dit onderstaande zogenaamde “elfje”. Deze is gemaakt door Ina op de retraitedag van 7 juni 2017

jij
en ik
wij te samen
waaiden met de wind
eensgezind

Genieten van de weidsheid van het land en het Zeeuwse licht.
Tijdens de retraitedagen worden er meditatieve wandelingen gehouden in de polders rondom Noordwelle.
We wandelen soms in stilte, soms in gesprek met onze naaste. We zien dit wandelen als een fysieke wijze van mediteren; alle zintuigen komen aan bod, de natuur geeft te genieten en de geest kan ontspannen.

 

Indien u uw deelname aan onze retraitedag wilt combineren met een overnachting, dan zijn er diverse mogelijkheden in de directe omgeving. Zie hier een overzicht van enkele overnachtingsadressen

Reacties van bezoekers

kloosterwelle wandeling

Wandeling

Onze gesprekken werden langzaam onze vragen beantwoordden we met kijken naar de langzame wereld om ons heen de dorpen en landerijen in de diepte de vogels bijna verdwijnend in de…

Lees meer
kloosterwelle in de schemering

Stilte

Zolang er nog ergens iemand bestaat met wie ik als mens kan spreken vind ik ook wel een stilte midden op straat een stilte die niet kan breken. Een kostbare…

Lees meer
kloosterwelle-titlebar-green-big