Opademen in de stilte. Op woensdagen, middenin de week, organiseren wij retraitedagen rondom de trits: vieren – eten – wandelen, om via een geordende dagstructuur rust te ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning te stimuleren omtrent je ziel, de schepping en het gewone leven.
lees meer

Een retraitedag wordt bepaald door het ritme van de getijden. Op deze dagen worden, behalve de vesper, ook het ochtendgebed (lauden om acht uur) en het middaggebed (om twaalf uur) gehouden. Je neemt er bewust een dag voor vrij en je zal merken dat er rust te vinden is in de stilte waar je je in begeeft. Er zijn wandelingen in de polder waar de weidsheid en het Zeeuwse licht je omgeven. Er zijn gesprekken, er wordt tussen de middag in stilte gegeten, er is ‘stille tijd’ waarin iedereen zijn eigen gang gaat.

Het zijn weldadige ervaringen die de drukte en de waan van alledag doorbreken en waardoor je opgeladen wordt om de wereld weer opnieuw, open en vrijmoedig in te gaan.

Voorbeeld van een programma van een retraitedag

retraitedag kloosterwelle

De nieuwe data voor de retraitedagen 2020 zijn:.
Nieuw! De reguliere woensdagen worden uitgebreid met 3 zaterdagen.
De tijden van een retraitedag: Aanvang 08.00 tot einde 20.00 uur.

“Retraitedag – op – maat” voor een groep van minimaal 15 personen is zeker mogelijk.
De getijdengebeden (8.00, 12.00 en 18.00 uur) geven structuur aan de dag.
De invulling van het dagprogramma wordt in overleg met de contactpersoon van de groep vastgesteld.

Zaterdag 25 januari 2020, woensdag 4 maart, woensdag 3 juni ,woensdag 12 augustus (zomerretraite), woensdag 9 september, zaterdag 31 oktober en woensdag 2 december 2020.
De kosten voor een gehele retraitedag inclusief 3 maaltijden bedragen op de woensdag € 60,- en op de zaterdag € 75,-.

Afrekenen op de dag zelf of via banknummer: NL87 RABO 0166 8876 68 t.n.v. PG Schouwen aan Zee Pioniersplek Kloosterwelle o.v.v. retraitedag en de datum. Onlangs zijn de betalingsmogelijkheden uitgebreid en is het ook mogelijk om ter plekke te pinnen

U kunt zich voor de retraitedagen aanmelden via het contactformulier op deze site of stuur een mail naar info@kloosterwelle.nl

Dat er tijdens een retraitedag mooie dingen ontstaan blijkt uit dit onderstaande zogenaamde “elfje”. Deze is gemaakt door Ina op de retraitedag van 7 juni 2017

jij
en ik
wij te samen
waaiden met de wind
eensgezind

Genieten van de weidsheid van het land en het Zeeuwse licht.
Tijdens de retraitedagen worden er meditatieve wandelingen gehouden in de polders rondom Noordwelle.
We wandelen soms in stilte, soms in gesprek met onze naaste. We zien dit wandelen als een fysieke wijze van mediteren; alle zintuigen komen aan bod, de natuur geeft te genieten en de geest kan ontspannen.