Getijdengebed in Kloosterwelle

De vesper

Het hart van de vesper vormt de stilte van zeven minuten. Verder staat een van de 150 psalmen uit de bijbel centraal, zoals dat in alle kloosters door alle eeuwen heen gebeurt. We proberen de betreffende psalm op de wijze van het klooster te zingen. Dat betekent dat de psalm a-capella gezongen wordt in een wisselzang.
De basis is de ademhaling, er is telkens een in- en een uitademing tussen het elkaar toezingen van de psalmverzen gevolgd door de Lezing.
Maar er is vooral veel stilte.

Gang van zaken

Vanaf 17:00 is de kerk open. Van juni t/m september eveneens van 10:00 tot 17:00 uur. Graag in stilte de kerkruimte binnenkomen. In een van de hoeken is een kaarsentafel om desgewenst een kaarsje te branden. Na de klok van 18.00 uur worden de beide Tafelkaarsen aangestoken met het licht van de brandende Paaskaars. Het verloop van de Vesper is steeds aangegeven en ligt klaar in de koorbanken.

Getijden

De vesper duurt een halfuur. De voorganger (hij/zij) is ook voorzanger bij het zingen van een psalm, gaat voor in gebed en houdt een korte schriftlezing. Er is geen preek, geen schriftuitleg, geen orgelspel.
Aan het bijwonen van de Vesper (iedere woensdag om 18:00 uur) zijn geen kosten verbonden en er wordt niet gecollecteerd. Iedereen is van harte welkom. Deelnemers worden wel verzocht tijdig aanwezig te zijn.
Tijdens de Vesper zingen de deelnemers. Om de Vesper bij te wonen is vooraf opgave niet nodig.

deze psalm is overgenomen van de cd ‘dag in dag uit’, uitgave van Stichting Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie, Arnhem.

 

kloosterwelle-titelbar-blue