Kloosterwelle

De klokken van de Corneliuskerk in Noordwelle roepen op tot samenkomst

Klik hier om de klokken te horen luiden

 

Onderwerpen
1. Inleiding
2. Pasen
3. Digitale retraite
4. Pionieren in Noordwelle
5. Kloosterwelle stagiaire
6. Vrienden van Kloosterwelle
7. Facebook
8. Website nieuws
9. Onze nieuwe minibieb

1. Inleiding

Ook wij hebben nog steeds te maken met de regels rondom Corona. In de afgelopen maanden hebben wij onze wekelijkse activiteiten, meditatief zingen/luistreren en de kloostermaaltijd, helaas zeer beperkt, of helemaal niet, kunnen uitvoeren.  De vesper is al enige tijd alleen digitaal te volgen. De retraitedagen van 30 januari en 3 maart hebben we moeten annuleren, maar we ontwikkelden intussen een digitale vorm (zie punt 3). Op onze website geven wij middels een pop-up venster aan wanneer weer wat mogelijk is. Alle beperkingen zijn erg jammer. We kijken hoopvol uit naar een betere tijd en dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.

2. Pasen

Het paasfeest is een blij feest. We gedenken de opstanding van Christus uit de dood. Een niet te beredeneren gebeurtenis en daarom voor velen reden tot twijfel of ontkenning. Hoe het ook zij, we gedenken de overwinning van Christus op de dood. Zo'n feest geeft aanleiding tot zingen en spelen. Traditioneel wordt er in de kerken dan ook veel gezongen met Pasen. Veel lofliederen waarin de uitroep Halleluja vaak voorkomt.

In Marcus 16 lezen we over 3 vrouwen, die al heel vroeg op pad gingen naar het graf van de zo geliefde Jezus. Ze zagen dat de steen, die het graf afsloot, was weggerold. Daar gaat het om in het lied "Where you there when they crucified my Lord?" Een negro-spiritual, toegeschreven aan Amerikaanse slaven in de 19e eeuw en voor het eerst gepubliceerd in 1899. Sindsdien is dit lied vele malen uitgevoerd, in kerken en ook daarbuiten. Ik heb hier gekozen voor een interpretatie door 3 vrouwen, aansluitend bij het Marcus-evangelie.

De vragen die in het lied gesteld worden zijn achtereenvolgens: " Was je erbij toen ze mijn Heer kruisigden en toen ze Hem in het graf legden? Was je erbij toen ze de steen wegrolden? "  Dit is het einde van het lied en deze laatste vraag krijgt geen antwoord. Dat maakt de tekst van dit lied zo bijzonder. Alsof de luisteraar wordt gevraag om zelf naar het antwoord op zoek te gaan. Alsof hij wordt aangespoord te gaan kijken bij dat graf.

Klik op deze youtube link om dit lied te beluisteren: https://youtu.be/LRaFdFkOVyY

Dat is wat we doen bij de ikoon die hier getoond wordt. We kijken naar het lege graf. Ervoor wijst de engel op de achtergelaten lijkwade. De vrouwen krijgen een prominente plek in deze boodschap: Jezus verscheen het eerst aan de vrouwen.

Fijne Pasen. Liesbeth Franken - Cantor Kloosterwelle

 

3. Kloosterwelle  digitale retraite op 24 april 2021

Het Kloosterwelle pioniersteam heeft op woensdag 3 maart geëxperimenteerd met een digitale retraitedag. Het was een boeiend en leerzaam experiment. Op basis van onze evaluatie bieden we nu extern een digitale retraite aan op zaterdag 24 april van 9.00 uur – 14.00 uur.
Deze digitale retraite heeft dezelfde intentie als een fysieke/life retraite, namelijk tot innerlijke rust en bezinning komen. Juist in deze tijd met spanningen en stress door beperkingen en een dreigend virus, kan een dag in rust en stilte heel heilzaam zijn. Daarnaast is er gelegenheid tot (digitale) ontmoeting.

We beginnen om negen uur met een opening en een welkom. Binnenkomen.

Dan volgt een geleide meditatie met klankschalen en een psalmtekst in een hedendaags vertaling. In het aansluitend groepsgesprek maken we op een creatieve kennis met elkaar met de andere deelnemers. Er is interactie via zoom. Om kwart voor elf staat een wandeling in stilte op het programma, in jouw omgeving of op een plek in de nabije natuur vertoeven. We sturen je de tekst die tijdens de meditatie gebruikt is. Je kunt hem gebruiken tijdens de stille tijd. Probeer met je zintuigen de omgeving waar te nemen en rust te vinden.

De lunch gebruik je liefst alleen, met aandacht voor het eten. Vaak eten en praten we, of doen iets anders. Aansluitend heb je tijd om te verdiepen, daarvoor reiken we je handvatten aan die je kunt, maar niet hoeft, te gebruiken. Je kunt creatief bezig zijn, lezen, schrijven, wat werkt voor jou. Om één uur komen we weer bij elkaar via zoom. We praten over ervaringen en wat je tot nu toe hebt beleefd. Om even voor twee sluiten we, door het zingen van een zegenwens. Eén van onze zangers zingt het lied voor en alle deelnemers zingen mee (met gesloten microfoon).

Tijdens de fysieke retraite zorgt de omgeving, het gebouw en de natuurlijke ontmoeting voor de juiste sfeer. De digitale retraite levert het meeste op, als jij je aan de voorgegeven structuur van de retraite overgeeft en jezelf voorbereidt. Het ligt in je eigen hand en het helpt als je in een rustige omgeving - thuis - verblijft.Wij ondersteunen je door rituelen, meditatie, ondersteunende teksten en creativiteit.

De kosten bedragen €15.- euro per persoon . Heb je zin om mee te doen (samen met 7 anderen), stuur dan jouw aanmelding per omgaande naar Kloosterwelle@gmail.com

Je ontvangt daarna het rekeningnummer waarop je jouw bijdrage over kunt maken en de voorbereidende opdracht. Tot gauw!

Birgitta Ruther - lid Kloosterwelle team.

 4. Pionieren in Noordwelle

Kloosterwelle is nu 6 jaar actief als een zogenaamde open monastieke en oecumenische pioniersplek met de prachtige Corneliuskerk als 'thuis'. We zijn vooral gericht op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Omdat oude 'woorden en vormen' van kloosters mensen in deze tijd weer aanspreken, zoeken we naar nieuwe wegen. We willen vernieuwend zijn en 'meegaan' in deze tijd. Pionieren is iets nieuws beginnen met het gevoel dat dat nodig is zonder precies te weten waar we aan beginnen en zonder te weten waar we eindigen. Pionieren is vooral toekomstgericht en een vernieuwingsbeweging. We willen voortdurend luisteren naar de ander, om samen in gesprek en op zoek te gaan naar gedeelde vormen van zingeving, cultuur, gemeenschap en vriendschap. Er kan vrijmoedig nieuwe wind  door de oude vormen waaien zonder dat we beperkt worden door bestaande kerkelijke regels en wetten.

Nederland is veel diverser geworden in hoe we in het leven staan en hoe we de kerk beleven. Bestaande vormen van 'kerkzijn' bereiken nog maar een klein deel van de Nederlanders. Wij proberen ons te onderscheiden met een unieke combinatie van stilte, verdiepende gesprekken, meditatief zingen, sprituele beleving, wandelen, een maaltijd en een korte viering. Onze retraitedagen kenmerken zich in eenvoud en kernachtigheid met een vaste dagordening en structuur voor een heilzame en weldadige beleving.
Mensen die op zoek zijn naar een vorm van spiritualiteit en ontmoeting met anderen waarmee ze iets willen delen zijn bij ons van harte welkom.

Luisteren, gebaseerd op de oeroude kloostertraditie en tegelijk een nieuwe wind laten waaien, betekent aandacht hebben voor de behoeften van de ander. Met andere woorden: wat leeft bij u, welke spirituele behoeften heeft u waar wij u wellicht in kunnen ondersteunen.

Wij zien uw reacties graag tegemoet: kloosterwelle@gmail.com

5. Kloosterwelle stagiaire

Sinds december 2020 loop ik stage bij Kloosterwelle. Mijn naam is Gabrielle van der Spoel en ik woon met mijn man in Bergschenhoek. Vier jaar geleden ben ik theologie (protestantse traditie) gaan studeren, met als doel om geestelijk verzorger te worden. Je staat als geestelijk verzorger een ander bij die een 'contrastervaring' in het leven heeft. Voorbeelden daarvan zijn dat iemand te horen krijgt dat hij/zij een ernstige ziekte heeft, waardoor het leven ingrijpend zal veranderen. Of wanneer een partner komt te overlijden. Levensvragen kunnen ook spelen na een ontslag of burn-out. Een geestelijk verzorger staat open voor het geloof van de ander. Ook wanneer iemand juist niet gelooft in een hogere macht, of zich beter thuisvoelt bij moderne vormen van spiritualiteit, of wellicht humanist is, of moslim, hindoe, boeddhist of joods. Openheid voor de identiteit van de ander is het uitgangspunt.

Deze open houding trof ik aan bij geestelijk verzorger Dinie Eerland en voorzitter van team Kloosterwelle. Dat vond ik een boeiende combinatie: Kloosterwelle en geestelijke verzorging. Mensen trekken zich al eeuwen terug in kloosters wanneer zij behoefte voelen aan rust, stilte en wellicht een goed gesprek. Dinie Eerland is nu mijn stagebegeleider. Een aantal keer heb ik de wekelijkse vespers bijgewoond en mocht ik zelf twee keer voorgaan. Het is bijzonder om de mystiek van een vesper te ervaren in de oude Corneliuskerk. De monastieke muziek is erg belangrijk in de vesper van Kloosterwelle. Onder leiding van cantor Liesbeth Franken leer ik om zingend voor te gaan op de manier van de oude getijdengebeden.

De stilte van zeven minuten staat in de vesper centraal. In combinatie met de prachtige omgeving van Schouwen-Duiveland en de oude Corneliuskerk kom je dan tot rust. In deze rust ontstaat ruimte voor het sprituele deel in onszelf. Ruimte maken voor wat met woorden niet gezegd kan worden. Zorg voor de ziel.

Ik wens u een verstilde tijd onderweg naar Pasen en van harte Gezegende Paasdagen.

Gabrielle van der Spoel, stagiaire Kloosterwelle
Gabrielle van der Spoel, stagiaire Kloosterwelle

6. Vrienden van Kloosterwelle

Na onze laatste oproep in de kersteditie om vriend van Kloosterwelle te worden, hebben zich weer nieuwe vrienden aangemeld. Onze dank hiervoor. Als vriend, voor 25 euro per jaar, steunt u onze activiteiten. U krijgt hier ook iets voor terug. Nadere informatie treft u op onze website. U kunt zich hiervoor opgeven bij ons secretariaat: kloosterwelle@gmail.com

In of na de zomer, zodra dit mogelijk is, plannen we voor onze vrienden/donateurs en sponsors onze eerste (muzikale) bijeenkomst in eigen uitvoering. Het belooft een mooie en inspirerende bijeenkomst te worden. Nadere informatie volgt per mail.

7. Facebook

Onze facebook pagina met actuele informatie krijgt steeds meer belangstelling. Facebook is en wordt voor ons steeds belangrijker voor onze communicatie met u. We vinden het fijn als u onze pagina leest, reageert en liefst ook nog doorstuurt binnen uw eigen netwerk. Zo krijgen we meer contacten en bekendheid en kunnen we eventueel in ons aanbod rekening houden met uw opmerkingen of vragen. Via onderstaande facebook logo kunt u direct doorklikken naar onze facebook pagina.

8. Website nieuws

We proberen onze website actueel te houden en regelmatig te voorzien van aanvullende informatie. In de afgelopen periode hebben we o.m. de pagina kloosters uitgebreid met nieuwe informatie van geplande wandel- en fietstochten. Zie pagina: kloosterroutes
Daarnaast plaatsen we met andere aanverwante orgainsaties elkaars website pagina om elkaars bekendheid te versterken. Een voorbeeld is, met Stichting Vrienden erfgoed Zierikzee. Pagina: https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/vrienden-pioniersteam-kloosterwelle/

Door onze samenwerking met deze Stichting konden 2 betrokkenen van KLoosterwelle, Pieter Eerland en Lydia Evers, een kort concert plaatsen op hun website. De link voor het luisteren naar de sonate in G.Gr.t. adagio van J.C.Pepusch staat als eerste onderwerp in nieuwsbrief 10 van deze stichting:
https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/wp-content/uploads/2021/03/Nieuwsbrief-nr.-10.pdf

9. Kloosterwelle mini bieb in Noordwelle (vanaf 24 maart 2021)
Interview met Birgitta Ruther, lid Kloosterwelle team, door Marga van Dijck

Hoe kwam je op het idee?
‘Het idee was er eigenlijk al een tijdje. Ons team wil graag meer zichtbaar worden en zich verbinden met de bevolking van Noordwelle.
Al bijna zeven jaar komen we (buiten de corona lock downs) elke woensdag bij elkaar, om met elkaar in gesprek te gaan over stand brengen van een moderne kloostergemeenschap in Noordwelle. Minimaal vier keer per jaar zijn we een hele dag aanwezig in de kerk en daarnaast voor onze 10 retraitedagen. We willen graag laten zien dat we ons deel voelen uitmaken van Noordwelle, het dorp’.

Wat kunnen mensen halen/brengen?
‘Een mini bieb is een boekenkastje waar je op elk moment van de dag en week een boek kunt lenen. Je neemt een boek mee en zet er , bij voorkeur, een ander voor terug. Het is bedoeld voor volwassenen en kinderen. Zeker in de lente- en zomermaanden kan het ook een ontmoetingsplekje zijn. Je kunt op de mooie zwevende bank of in het gras gaan zitten lezen en met anderen (nu nog op afstand) in gesprek raken. Op de woensdagen zijn er altijd ook leden van het Kloosterwelle team aanwezig waar je een praatje mee kunt maken’.

Hoe kom je aan dit mooie kastje?
‘Piter Goodijk (voormalig dominee en lid van Kloosterwelle) heeft Hans Schooneveld, inwoner van Noordwelle, gevraagd om een mini bieb te maken. Hans is regelmatig in Frankrijk is en zag er een mooi tweedehands kastje..! Hij heeft het tot dit mooie mini biebje omgetoverd en monumentenproof slim vastgezet’.

Wat zou je de mensen mee willen geven?
Ik, wij het Kloosterwelle team hopen van harte dat er veel gebruik wordt gemaakt van het mini biebje en dat we daardoor dichter bij elkaar komen: het dorp en Kloosterwelle. Wij willen graag deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. We voelen ons al zo en het mag nog meer. Wij zien erop toe dat de bieb regelmatig nieuwe boeken bevat. In de zomermaanden ook voor de (Duitse) toeristen’.

 

Kloosterwelle
Secretariaat Marga van Dijck: kloosterwelle@gmail.com
www.kloosterwelle.nl.
Facebook
 
Bekijk de online versie

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik hier om u uit te schrijven.