Over ons

Kloosterwelle is een open kloosterinitiatief van een oecumenisch pioniersteam, ontstaan in 2014. Wij ontvangen graag zoekers naar zin, spiritualiteit, gemeenschap en ontmoeting. We zijn vooral gericht op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Onze activiteiten zijn onderscheidend door een combinatie van stilte, verdiepende gesprekken, meditatief zingen, wandelen, een maaltijd en een getijdengebed. Wij streven naar actuele kloosterwaarden als: aandacht, eenvoud, toewijding, stabiliteit, structuur, liefde en rust.

De monumentale Corneliuskerk in het rustieke Noordwelle op Schouwen-Duiveland is hiervoor onze vaste plek.
Wij worden gesteund door de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee en de landelijke PKN.

Lees meer

Meditatief zingen

Iedere woensdag om 17:00 uur wordt er voorafgaand aan de Vespers meditatief gezongen onder leiding van Liesbeth Franken.

We zingen, zo mogelijk vierstemmig, Taizé en Iona liederen. Deze liederen zijn speciaal geschikt om tot een diepere beleving van de gezongen tekst te komen, doordat ze eenvoudig en kort zijn en geschikt om vaak te herhalen. De bijzondere melodieën brengen ons (de deelnemers aan deze activiteit)tot een klankbeleving die maakt dat we komen tot een zingen met hart en ziel. Niet in het minst dankzij de bijzondere akoestiek van de kerkruimte. De kerk zingt als het ware mee.
We staan verspreid door de kerkruimte, sluiten onze ogen en zingen samen, afgestemd op elkaar, in een langzaam tempo dat op die manier als vanzelf ontstaat.

Meer over meditatief zingen

Missie en doelstelling van Kloosterwelle

Kloosterwelle wil een monastieke, monumentale retraiteplek zijn. Wij onderscheiden ons met een bijzonder aanbod van eigentijdse, duurzame, persoonlijke en oecumenische spitualiteit.

Op basis van de oude kloostertraditie streven wij actuele kloosterwaarden na als: aandacht, eenvoud, toewijding, stabiliteit, structuur, liefde en rust.

In verbinding met Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee vormen wij een betrokken en open gemeenschap rond Kloosterwelle. Dit als aanvulling op de lokale kerken en als spirituele proefpolder in de samenleving.

Wij gaan voor een zo breed mogelijk publiek met een bewust verlangen naar diepere zin- en vormgeving.

Vespers

Iedere woensdag om 18:00 uur ’s luidt de eeuwenoude Salvatorklok van de Corneliuskerk in Noordwelle. Het is het teken waarop het getijdengebed (vespers) aanvangt. We zitten in de koorbanken aan weerszijden van de kerk.

Van harte welkom bij Kloosterwelle.

Meer over de Vespers

Pioniersteam

Pioniersteam Kloosterwelle ontwikkelt sinds 9-12-2015 een eigentijdse- en oecumenische kloostergemeenschap in Noordwelle, gebaseerd op de eeuwenoude christelijke kloostertraditie. Kloosterwelle is een plaats om te oefenen in duurzame spiritualiteit die weerbaar maakt in een drukke samenleving.

Het pioniersteam bestaat uit: Dinie Eerland, Piter Goodijk, Douwe Kamstra, Marga van Dijck, Gert Jongerius, Liesbeth Franken en Birgitta Rüther.

Het pioniersteam wordt bijgestaan door de kok Hans van den Assem, bediening in de refter Riet Delst, kerkrentmeester/penningmeester Gean Huttinga, boekhoudster Gerda van Harten, landelijk pioniers begeleidster Miriam Bierhaus, regiocoach Pieter de Haas, grafisch vormgeefster Dieuwke Parlevliet, website Roger van der Veken, PR adviseur Frans Meulendijks en koster Marlies Deurloo

Kloostermaaltijd

Aansluitend op iedere wekelijkse vespers wordt omstreeks 18:30 uur een gezonde en smaakvolle maaltijd geserveerd in de refter van de kerk.
‘Convivium’ – dat wil zeggen: samenzijn en elkaar ontmoeten.
Hans, de kok uit de Dorpsring bereidt met enthousiasme wekelijks deze maaltijd voor. Het is naast het genieten van heerlijk eten ook een goede mogelijkheid om betrokken te raken en elkaar te ontmoeten. Want aan tafel delen we naast het eten, ook ons luisterend oor en oefenen we onze opmerkzaamheid voor elkaar.

Meer over de kloostermaaltijd

Volg Kloosterwelle op Facebook

 

4 dagen geleden

Kloosterwelle
Tijdens de vesper van woensdag 14 april lezen we uit het Johannes-evangelie, H.21, 15-24. Na de opstanding verschijnt Jezus aan het Meer van Tiberias nogmaals aan zijn discipelen. Tijdens de gezamenlijke maaltijd van vis en brood die Jezus hun bereidt wendt Hij zich tot Petrus. Tot driemaal toe vraagt Hij Petrus: “Heb je mij lief?” En Petrus kan niet anders dan deze vraag beantwoorden met een: “Ja Heer, U weet dat ik van U houd.” Vervolgens geeft Jezus Petrus een opdracht mee, n.l. “Hoed mijn lammeren, weid mijn schapen”.Wanneer wij onszelf daaraan spiegelen, komt de vraag op: “Wat zou ik antwoorden op die vraag?” En: “Hoe zou ik een dergelijke opdracht vorm kunnen geven in mijn leven?”Confronterende vragen die we kunnen overdenken tijdens de stilte na de lezing.Verder zingen we tijdens de vesper kloosterpsalm 98.Ter voorbereiding hierop een meditatief luistermoment met een een aria uit de Johannes-Passion van J.S. Bach (1685-1750). Deze aria volgt op Jezus’ gevangenneming in de Hof van Gethsemané. Petrus volgt Jezus, die meegenomen wordt door soldaten en zingt de volgende aria:“Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten und lasse dich nicht, mein Leben, mein Licht.....” Petrus zou daarna driemaal over Jezus beweren dat hij Hem niet kende.Nog vermeldt dient te worden dat deze aria door Bach werd geschreven voor een jongenssopraan. Tegenwoordig wordt hij bijna nog uitsluitend door vrouwlijke sopranen uitgevoerd.youtu.be/ZO_k0tn20F0 ... Lees meerLees minder
Lees verder op Facebook

1 week geleden

Kloosterwelle
Voor de vesper van 7 april gebruiken we weer de orde van dienst van het getijdengebed volgens nummer190A uit het liedboek.U hoort ons altijd beginnen met het zingen van : "Heer, open mijn lippen".Dan wordt Psalm 111 met antifoon B gezongen : “Groot zijn uw daden, Ene, voor dankbare mensen herkenbaar”!De lezing is uit Jesaja 26,1-4 over het lied van Gods sterke stad voor ons, met open poorten voor rechtvaardigen, waarin een standvastige geest vrede bewaart, met vertrouwen op God, als een rots der eeuwen…Vraag voor de stilte of misschien wilt u nu nadenken over deze vragen : Hoe standvastig ben jij? Op wie, wat vertrouw jij? Of, waarop is jouw Godsvertrouwen gebouwd? …Na de stilte zingen we Lied 16B “Behoed mij o God, ik vertrouw op U…”We wensen jou een goede vesper toe.Luister ajb mee met kerkdienstgemist.nl en zoek naar de kerk Renesse/Noordwelle.Voorganger is Piter Goodijk. ... Lees meerLees minder
Lees verder op Facebook

1 week geleden

Kloosterwelle
Op zaterdag 24 april biedt Kloosterwelle een digitale retraite aan. Deze digitale retraite heeft de intentie om tot innerlijke rust en bezinning te komen. Juist in deze tijd met spanningen en stress door beperkingen en een dreigend virus, kan een dag in rust en stilte heel heilzaam zijn. Laat je overtuigen : het is écht de moeite waard om mee te doen.Er zijn nog drie plekken beschikbaar.Stuur jouw aanmelding per omgaande naar Kloosterwelle@gmail.comKijk voor meer informatie op kloosterwelle.nl/nieuwsbrief/?email_id=32 ... Lees meerLees minder
Lees verder op Facebook

1 week geleden

Kloosterwelle
Wat dromen wij ervan weer samen te kunnen zingen in Kloosterwelle. Elke keer, wanneer we vóór de vesper samenkomen met de paar mensen die de muziek voorbereiden, ervaren we dit. We proeven even hoe fijn het is onze stemmen tot leven te wekken in lof en prijs. In het bijzonder in de eeuwenoude Cornelius-kerk waar al zoveel gezongen en gebeden is. Pasen is bij uitstek het feest van de lofprijzing om de Opstanding van Christus.Daarom dit Taizé-lied dat ons na aan het hart ligt. “Wij aanbidden uw kruis en uw opstanding; wij loven en prijzen de Heer”. Met mooie beelden van de vrijdagavond-viering in Taizé. Elke vrijdagavond wordt er de Goede Vrijdag herdacht, elke zaterdagavond wordt er het licht van Pasen ontstoken en doorgegeven en elke zondagmorgen wordt er de vreugde om de Opstanding gevierd in een feestelijke Eucharistie/Avondmaalsviering. Met mensen overal vandaan. Wat zal het daar stil zijn nu....Maar de broeders en zusters van Taizé houden de lofzang gaande, wat de omstandigheden ook zijn. Volg bijv. het middaggebed dat elke zaterdag om 12.30 live te volgen is via YouTube.youtu.be/FRrYRORosgo ... Lees meerLees minder
Lees verder op Facebook

Retraitedag

Op woensdagen, middenin de week, organiseren wij retraitedagen rondom de trits: vieren – tafelen – wandelen, om via een vaste dagstructuur rust te ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning te stimuleren omtrent je ziel, de schepping en het gewone leven.
Een retraitedag wordt bepaald door het ritme van de getijden. Op deze dagen worden, behalve de vespers, ook het ochtendgebed (lauden om 08:00 uur) en het middaggebed (om 12:00 uur) gehouden.

Meer over de retraitedag

PR & Pers

Kloosterroutes

Het werk van Kloosterwelle bouwt voort op een rijke geschiedenis van kloosters op Schouwen Duiveland. Om dat verleden zichtbaar te maken, zijn er routes langs de voormalige kloosters uitgezet… om te wandelen … om te fietsen … om inspiratie op te doen.

Meer over de Kloosters

SECRETARIAAT
Contactadres:
Marga van Dijck
Scheepstimmerdijk 5b
4301 LR Zierikzee
0622984624
kloosterwelle@gmail.com

Contactadres Corneliuskerk
Koster Marlies Deurloo
Dorpsring 11
4326 AB Noordwelle
0111 – 462050

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten? Meld je aan voor de nieuwsbrief

Geschiedenis Corneliuskerk en Salvatorklok

 

De sobere Corneliuskerk uit het jaar 1440 met om haar heen het rustieke ringdorp Noordwelle op Schouwen-Duiveland is ons huis en klooster. Deze plek leent zich bij uitstek voor een passende sfeer. De kerkklok ‘Salvator’ luidt dagelijks om acht, twaalf en zes uur ‘s avonds en geeft structuur aan de indeling van onze retraitedagen. Dat waren op het platteland van Schouwen vanouds de vaste gebedstijden rond de maaltijden. Veel eerder waren het al onderdelen van het kloosterleven door heel Europa