Over ons

In 2019 is Stichting Kloosterinitiatieven, als faciliterende stichting, opgericht voor 3 projectgroepen: Kloosterwelle (actief vanaf 2014), Voormalige Kloosters (actief vanaf 2018) en Kloostertuin De Wellehof (actief vanaf 2022). De projectgroepen opereren zelfstandig, hebben een eigen verantwoordelijkheid en eigen activiteiten en budget. Tussen de projectgroepen vindt uitwisseling en gezamenlijke activiteiten plaats.

Het bestuur bestaat uit: Dinie Eerland/voorzitter, Henk Dalebout/’secretaris en Peter van Ruiven/penningmeester.

De monumentale Corneliuskerk in het rustieke Noordwelle op Schouwen-Duiveland samen met Kloostertuin ‘ De Wellehof’, in de directe nabijheid van de kerk, is hiervoor onze vaste plek.

Onze eigentijdse en veelal wekelijkse activiteiten zijn onderscheidend door een combinatie van stilte, verdiepende gesprekken, meditatief zingen, wandelen, een maaltijd en getijdengebed. Wij beoefenen dan de nog steeds actuele kloosterwaarden als: aandacht, eenvoud, toewijding, stabiliteit, structuur, liefde en rust.

Onderstaand een korte kennismaking met onze activiteiten. Door op een foto te klikken wordt deze vergroot en is zichtbaar in een slide-show:

Missie en doelstelling van Kloosterwelle

Kloosterwelle is een open en oecumenisch kloosterinitiatief, ontstaan in 2014. Onze droom was en is, om vanuit de Corneliuskerk in Noordwelle met mensen op zoek te gaan naar rust en stilte, zingeving, spiritualiteit, ontmoeting en verbinding.

Wij bieden onze deelnemers/bezoekers een bijzondere plek als alternatief voor onze vluchtige, versplinterde en digitale samenleving. In Kloosterwelle komen mensen dichter bij zichzelf en elkaar en maken kennis met de oer-christelijke bronnen en monastieke tradities waaruit we putten.

Een geestelijke reset en een tripje naar de innerlijke wereld.

Wij gaan voor een zo breed mogelijk publiek met een bewust verlangen naar diepere zin- en vormgeving.

Een spirituele proefpolder waarbij vrijmoedig nieuwe wind door de oude vormen kan waaien

Meditatief zingen

Iedere woensdag om 17:00 uur wordt er voorafgaand aan de Vespers meditatief gezongen onder leiding van Liesbeth Franken.

We zingen, zo mogelijk vierstemmig, Taizé en Iona liederen. Deze liederen zijn speciaal geschikt om tot een diepere beleving van de gezongen tekst te komen, doordat ze eenvoudig en kort zijn en geschikt om vaak te herhalen. De bijzondere melodieën brengen ons (de deelnemers aan deze activiteit)tot een klankbeleving die maakt dat we komen tot een zingen met hart en ziel. Niet in het minst dankzij de bijzondere akoestiek van de kerkruimte. De kerk zingt als het ware mee.
We staan verspreid door de kerkruimte, sluiten onze ogen en zingen samen, afgestemd op elkaar, in een langzaam tempo dat op die manier als vanzelf ontstaat.

Meer over meditatief zingen

Vespers

Iedere woensdag om 18:00 uur ’s luidt de eeuwenoude Salvatorklok van de Corneliuskerk in Noordwelle. Het is het teken waarop het getijdengebed (vespers) aanvangt. We zitten in de koorbanken aan weerszijden van de kerk.

Van harte welkom bij Kloosterwelle.

Meer over de Vespers

Team Kloosterwelle

Het team bestaat uit: Dinie Eerland, Piter Goodijk, Marga van Dijck, Gert Jongerius, Liesbeth Franken, Birgitta Rüther en Heleen Allemekinders.

Het team wordt ondersteund door de kok Hans van den Assem, bediening in de refter Riet Delst, regiocoach Pieter de Haas, orgel Pieter Eerland, ambassadeur Douwe Kamstra, website Roger van der Veken, PR en website Frans Meulendijks en koster Marlies Deurloo

Kloostermaaltijd

Aansluitend op iedere wekelijkse vespers wordt omstreeks 18:30 uur een gezonde en smaakvolle maaltijd geserveerd in de refter van de kerk.
‘Convivium’ – dat wil zeggen: samenzijn en elkaar ontmoeten.
Hans, de kok uit de Dorpsring bereidt met enthousiasme wekelijks deze maaltijd voor. Het is naast het genieten van heerlijk eten ook een goede mogelijkheid om betrokken te raken en elkaar te ontmoeten. Want aan tafel delen we naast het eten, ook ons luisterend oor en oefenen we onze opmerkzaamheid voor elkaar.

Meer over de kloostermaaltijd

Volg Kloosterwelle op Facebook

Retraitedag

Op woensdagen, middenin de week, organiseren wij retraitedagen rondom de trits: vieren – tafelen – wandelen, om via een vaste dagstructuur rust te ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning te stimuleren omtrent je ziel, de schepping en het gewone leven.
Een retraitedag wordt bepaald door het ritme van de getijden. Op deze dagen worden, behalve de vespers, ook het ochtendgebed (lauden om 08:00 uur) en het middaggebed (om 12:00 uur) gehouden.

Meer over de retraitedag

PR & Pers

Kloosterroutes

Het werk van Kloosterwelle bouwt voort op een rijke geschiedenis van kloosters op Schouwen Duiveland. Om dat verleden zichtbaar te maken, zijn er routes langs de voormalige kloosters uitgezet… om te wandelen … om te fietsen … om inspiratie op te doen.

Meer over de Kloosters

SECRETARIAAT
Contactadres:
Marga van Dijck
Scheepstimmerdijk 5b
4301 LR Zierikzee
0622984624
kloosterwelle@gmail.com

Contactadres Corneliuskerk
Koster Marlies Deurloo
Dorpsring 11
4326 AB Noordwelle
0111 – 462050

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten? Meld je aan voor de nieuwsbrief

Geschiedenis Corneliuskerk en Salvatorklok

 

De sobere Corneliuskerk uit het jaar 1440 met om haar heen het rustieke ringdorp Noordwelle op Schouwen-Duiveland is ons huis en klooster. Deze plek leent zich bij uitstek voor een passende sfeer. De kerkklok ‘Salvator’ luidt dagelijks om acht, twaalf en zes uur ‘s avonds en geeft structuur aan de indeling van onze retraitedagen. Dat waren op het platteland van Schouwen vanouds de vaste gebedstijden rond de maaltijden. Veel eerder waren het al onderdelen van het kloosterleven door heel Europa