kloosterwelle

Stilte als verademing in Kloosterwelle

Getijdengebed

Getijdengebed

Van harte welkom bij Kloosterwelle. Iedere woensdag om zes uur ’s avonds luidt de eeuwenoude Salvatorklok van de Corneliuskerk in Noordwelle. Het is het teken waarop het getijdengebed (vesper) aanvangt. We zitten in de koorbanken aan weerszijden van de kerk.

lees meer

 

De vesper

Het hart van de vesper vormt de stilte van zeven minuten. Verder staat een van de 150 psalmen uit de bijbel centraal, zoals dat in alle kloosters door alle eeuwen heen gebeurt. We proberen de betreffende psalm op de wijze van het klooster te zingen. Dat betekent dat de psalm a-capella gezongen wordt in een wisselzang. De basis is de ademhaling, er is telkens een in- en een uitademing tussen het elkaar toezingen van de psalmverzen. Dat is minder ingewikkeld dan het lijkt, je volgt de voorzanger. Er is wel enige discipline en concentratie voor nodig. Ook is er een lezing uit de Schrift en een gebed. Maar er is vooral veel stilte.

Gang van zaken

Vanaf half zes is de kerk open. Graag in stilte de kerkruimte binnenkomen. In een van de hoeken is een kaarsentafel om desgewenst een kaarsje te branden. Om zes uur luidt de klok en daarna wordt er met het licht van de paaskaars ander licht ontstoken. De liturgie is steeds aangegeven en ligt klaar in de koorbanken.

Getijden

De vespers duren een half uur. Er is iedere keer een voorganger uit één van de vaste (leken/predikanten) deelnemers. Zij/hij is voorzanger bij het zingen van een psalm, gaat voor in gebed en houdt een korte schriftlezing. Er is geen preek, geen schriftuitleg, geen orgelspel.
Aan het bijwonen van de vespers (iedere woensdagavond om zes uur) zijn geen kosten verbonden en er wordt niet gecollecteerd. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte welkom. Deelnemers worden wel verzocht tijdig aanwezig te zijn.

deze psalm is overgenomen van de cd ‘dag in dag uit’, uitgave van Stichting Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie, Arnhem.

 

kloosterwelle Vesperrooster september t/m december 2018
 

Kloostermaaltijd

Kloostermaaltijd

Aansluitend op iedere wekelijkse vesper wordt omstreeks half zeven uur een gezonde en smaakvolle maaltijd geserveerd in het koor van de kerk.

lees meer

‘Convivium’ – dat wil zeggen: samenzijn en elkaar ontmoeten.
Erkende koks bereiden met enthousiasme wekelijks deze maaltijd voor. Het is naast het genieten van heerlijk eten ook een goede mogelijkheid om betrokken te raken en elkaar te ontmoeten. Want aan tafel delen we naast het eten, ook ons luisterend oor en oefenen we onze opmerkzaamheid voor elkaar.

Deelname

Als u mee wilt eten, meldt u zich dan uiterlijk op de voorafgaande maandagavond rechtstreeks via email
Eventuele dieetwensen kunt u bij aanmelding kenbaar maken, zodat daar rekening mee kan worden gehouden.
Dankzij fondswerving kunnen wij u de woensdagavond maaltijd nu aanbieden voor € 5 p.p.
Dit bedrag graag ter plaatse voldoen.

Maar… we houden uiteraard altijd ruimte over voor de onverwachte gast; er staat een ‘lege stoel voor Elia’.

Retraitedag

Retraitedag

Opademen in de stilte. Op woensdagen, middenin de week, organiseren wij retraitedagen rondom de trits: vieren – eten – wandelen, om via een geordende dagstructuur rust te ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning te stimuleren omtrent je ziel, de schepping en het gewone leven.
lees meer

Een retraitedag wordt bepaald door het ritme van de getijden. Op deze dagen worden, behalve de vesper, ook het ochtendgebed (lauden om acht uur) en het middaggebed (om twaalf uur) gehouden. Je neemt er bewust een dag voor vrij en je zal merken dat er rust te vinden is in de stilte waar je je in begeeft. Er zijn wandelingen in de polder waar de weidsheid en het Zeeuwse licht je omgeven (link naar meditatieve wandeling). Er zijn gesprekken, er wordt tussen de middag in stilte gegeten, er is ‘stille tijd’ waarin iedereen zijn eigen gang gaat.

Het zijn weldadige ervaringen die de drukte en de waan van alledag doorbreken en waardoor je opgeladen wordt om de wereld weer opnieuw, open en vrijmoedig in te gaan.

 

Voorbeeld van een programma van een retraitedag

retraitedag kloosterwelle

Dit jaar zijn de retraitedagen op 7 maart, 6 juni, 5 september en 12 december. Deelname aan een retraitedag kost A-tarief 25 euro of B-tarief 45 euro. Dat is inclusief alle maaltijden.

Afrekenen op de dag zelf of via banknummer: NL87 RABO 0166 8876 68 t.n.v. Kloosterwelle o.v.v. retraitedag en de datum.

U kunt zich voor de retraitedagen aanmelden via het contactformulier op deze site
Voor groepen organiseren wij retraitedagen op maat.

Op 1 augustus is er een extra retraitedag voor vakantiegasten. Meer informatie over deze dag kunt u hier lezen: Zomerretraite voor vakantiegasten-kloosterwelle

Dat er tijdens een retraitedag mooie dingen ontstaan blijkt uit dit onderstaande zogenaamde “elfje”. Deze is gemaakt door Ina op de retraitedag van 7 juni 2017

jij
en ik
wij te samen
waaiden met de wind
eensgezind

Polderwandeling

Polderwandeling

Genieten van de weidsheid van het land en het Zeeuwse licht.
Tijdens de retraitedagen worden er meditatieve wandelingen gehouden in de polders rondom Noordwelle.

We wandelen soms in stilte, soms in gesprek met onze naaste. We zien dit wandelen als een fysieke wijze van mediteren; alle zintuigen komen aan bod, de natuur geeft te genieten en de geest kan ontspannen.

Over ons

Over ons

Wij * vormen de pioniersgroep Kloosterwelle en ontwikkelen een eigentijdse – en oecumenische kloostergemeenschap in Noordwelle, gebaseerd op de eeuwenoude christelijke kloostertraditie. Kloosterwelle is een plaats om te oefenen in duurzame spiritualiteit (discipline, concentratie, toewijding), die weerbaar maakt in een drukke samenleving.

Wij organiseren een wekelijkse vesper en maaltijd in de kerk van Noordwelle
en regelmatig retraitedagen op woensdagen.

* Het pioniersteam: Birgitta Rüther, Dinie Eerland, Kitty Heye, Liesbeth Franken, Piter Goodijk (voorjaar 2016), Gert Jongerius en Douwe Kamstra

lees meer


 

vernieuwend

Kloosterwelle is een zg. pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland waarin de PKN nieuwe vormen van kerk-zijn ondersteunt. Zij is vooral gericht op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk.

open

Ze zoekt haar doelgroep buiten (en binnen) de kerk. Ze staat open voor alle zoekers naar zin, spiritualiteit, gemeenschap en ontmoeting. Kloosterwelle wil zich ontwikkelen tot een gemeenschap van vaste medewerkers, regelmatige gasten en een rustpunt zijn voor incidentele bezoekers.

dorps

De initiatiefnemers, de dorpsgemeenschap en de plaatselijke kerk vormen het draagvlak. Kloosterwelle geeft een veel bredere functie aan het kerkgebouw dan alleen met de kerkdiensten het geval is. Dat betekent een nieuw imago voor de dorpskerk.

steun

Kloosterwelle wordt gesteund door 4 PKN-kerken uit de Westhoek (regio) en de landelijke PKN
Kloosterwelle staat in de traditie van de kerk van alle tijden en plaatsen, die zich wil blijven vernieuwen als levende gemeenschap. De bijbelse boodschap met al haar radicaliteit en ruimte is leidraad voor Kloosterwelle.

 

oecumenisch

We voelen ons als dragers van Kloosterwelle verbonden met andere kerken en noemen ons bewust ‘oecumenisch’ omdat we ons niet willen laten beperken door kerkelijke regels en wetten. Zodat er vrijmoedig nieuwe wind door de oude vormen kan waaien.

 

vaste plek

De mokum van Kloosterwelle is de monumentale dorpskerk in het rustieke Noordwelle op Schouwen-Duiveland. Een plaats waar mensen rust en ruimte kunnen ervaren en gevoed worden door de maaltijden, de lucht en het licht én de kloosterspiritualiteit van gebed en zang.

 
 
 
 

 

Praktisch

Praktisch

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen in de Corneliuskerk op de Dorpsring te Noordwelle.

Kloosterwelle heeft een bankrekening: NL87 RABO 0166 8876 68
Dit initiatief ondersteunen? Heel graag!

lees meer

Kloosterwelle start op 15 november 2017 met koor Meditatief Zingen

elke woensdagmiddag van 17.00 tot 17.30 … Lees meer over Meditatief zingen
NB: vanaf woensdag 1 augustus t/m 21 augustus is er geen meditatief zingen. Vanaf 22 augustus is een ieder weer welkom

Voor de wekelijkse vesper hoeft u zich niet op te geven.
Voor de kloostermaaltijd wel. Meldt u zich uiterlijk op de voorafgaande maandagavond rechtstreeks via email
Eventuele dieetwensen kunt u bij aanmelding kenbaar maken, zodat daar rekening mee kan worden gehouden. Dankzij fondswerving kunnen wij u de woensdagavond maaltijd nu aanbieden voor € 5 p.p. Dit bedrag graag ter plaatse voldoen.

In 2018 zijn de retraitedagen op 7 maart, 6 juni, 5 september en 5 december.
Graag opgeven via email
Voor groepen organiseren wij retraitedagen op maat.

 

adres

Corneliuskerk
Dorpsring Noordwelle
Telefoon 0111-462050

geschiedenis Corneliuskerk en Salvatorklok

De sobere Corneliuskerk uit het jaar 1440 met om haar heen het rustieke ringdorp Noordwelle op Schouwen-Duiveland, leent zich bij uitstek voor een passende sfeer. De kerkklok ‘Salvator’ luidt nog dagelijks om acht, twaalf en zes uur ’s avonds. Dat waren op het platteland van Schouwen vanouds de vaste gebedstijden rond de maaltijden. Veel eerder waren het al onderdelen van het kloosterleven door heel Europa heen.

plattegrond en routebeschrijving

mogelijke overnachtingen in en rond Noordwelle

www.landhuissere.nl
www.wielsteen.nl
www.agricamping.nl
www.recreatiebedrijfboot.nl
www.famvannieuwenhuijze.nl
www.kleinzelandia.nl
www.hofvanrenesse.nl
www.bedendbreakfastzeeland.nl
www.eschdoorn.nl (minicamping)

Blog

Stilte

Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken
vind ik ook wel een stilte
midden op straat
een stilte die niet kan breken.

Een kostbare stilte van zuiver glas
dat ik zelf
met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was
en die stem er niet was
had niemand die stilte begrepen.

Maar als Hij er niet was
en Zijn stem was er niet
dan was er van stilte geen sprake.
Alleen maar van zwijgen,
zo hard als graniet
en dat kan je doodeenzaam maken.
Maar de stilte,
dat is een tweestemmig lied,
waarin God en de mens elkaar raken.

Guillaume van der Graft

kloosterwelle in de schemering

Beleving van een bezoeker

Kloosterwelle
Begon met het verlangen naar de wezenlijke ontmoeting .
Verlangen naar rust, verlangen naar helderheid in mijn hoofd.
Los laten……..
De dingen die soms zwaar kunnen zijn, maar waar ik niets aan kan veranderen.
Verlangen om mezelf te veranderen zodat diezelfde dingen minder zwaar zijn.
Accepteren………
Verlangen om los te laten en niet meer toe te laten als ballast.
Relativeren……..
Verlangen om toegesproken te worden door God, inzichten krijgen.
Ontvangen…….
De stilte en zijn in die stilte.
Ervaren……..
Voel ik de wind, de regen, de zon, gelijkgestemden.
Ruik ik het gras, de bloemen, de Zeeuwse klei.
Hoor ik vogels, het ruisen van bomen, het vallen van een traan, pianomuziek,
een Bijbels woord, zingen, liefdevolle woorden.
Zie ik sterven, nieuw leven, verdriet en blijdschap, openheid, kwetsbaarheid.
Kwetsbaar…… krachtig………
Zintuiglijk ………
Heeft dit iets te maken met die wezenlijke ontmoeting
waar dit alles mee begon…
Echtheid, oprechtheid, naar de kern, verwondering, liefdevol, de ander en
bovenal God.
Een dag vol wezenlijke ontmoetingen en ervaringen!
Anja

Download deze tekst

kloosterwelle - beleving van een bezoeker

Kloosterwelle bestaat twee jaar

Kloosterwelle bestaat vanaf 9 december 2017 twee jaar.
Daarom gaven drie kloosterlingen van Kloosterwelle acte de présence tijdens het jaarlijkse festijn rondom het plaatsen van de kerstboom op het terrein van de Corneliuskerk.

Volgens traditie was deze boom door de Heeren van Noordwelle opgehaald in de Eifel.

Kloosterling Piter heeft de boom ingezegend, vergezeld door zuster Secretia en zuster Seducia.

Kloosterwelle-2jaar
Kloosterwelle © Dirk-Jan Gjeltema
Kloosterwelle-2jaar

Meditatief zingen bij Kloosterwelle

Kloosterwelle start op 15 november 2017 met koor Meditatief Zingen

Kloosterwelle start met een nieuw initiatief: meditatief zingen.
Er zijn géén kosten aan verbonden.
Het doel is het samen zingen op een andere manier te ervaren dankzij de bijzondere akoestiek van de Corneliuskerk in Noordwelle. De ruimte vervult een belangrijke rol in de klankervaring bij het vierstemmig zingen van de meditatieve Taizé- en Iona-liederen. Deze activiteit staat onder leiding van zangpedagoog Liesbeth Franken en vindt elke woensdagmiddag plaats van 17.00 tot 17.30 uur in de kerkruimte van genoemde kerk.
U hoeft zich hiervoor niet op te geven. U kunt gewoon binnen lopen.

meditatief zingen bij kloosterwelle
Naar de complete weblog