Over ons

Kloosterwelle is een open kloosterinitiatief van een oecumenisch pioniersteam, ontstaan in 2014. Wij ontvangen graag zoekers naar zin, spiritualiteit, gemeenschap en ontmoeting. We zijn vooral gericht op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Onze activiteiten zijn onderscheidend door een combinatie van stilte, verdiepende gesprekken, meditatief zingen, wandelen, een maaltijd en een getijdengebed. Wij streven naar actuele kloosterwaarden als: aandacht, eenvoud, toewijding, stabiliteit, structuur, liefde en rust.

De monumentale Corneliuskerk in het rustieke Noordwelle op Schouwen-Duiveland is hiervoor onze vaste plek.
Wij worden gesteund door de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee en de landelijke PKN.

Lees meer

Meditatief zingen

Iedere woensdag om 17:00 uur wordt er voorafgaand aan de Vespers meditatief gezongen onder leiding van Liesbeth Franken.

We zingen, zo mogelijk vierstemmig, Taizé en Iona liederen. Deze liederen zijn speciaal geschikt om tot een diepere beleving van de gezongen tekst te komen, doordat ze eenvoudig en kort zijn en geschikt om vaak te herhalen. De bijzondere melodieën brengen ons (de deelnemers aan deze activiteit)tot een klankbeleving die maakt dat we komen tot een zingen met hart en ziel. Niet in het minst dankzij de bijzondere akoestiek van de kerkruimte. De kerk zingt als het ware mee.
We staan verspreid door de kerkruimte, sluiten onze ogen en zingen samen, afgestemd op elkaar, in een langzaam tempo dat op die manier als vanzelf ontstaat.

Meer over meditatief zingen

Missie en doelstelling van Kloosterwelle

Kloosterwelle wil een monastieke, monumentale retraiteplek zijn. Wij onderscheiden ons met een bijzonder aanbod van eigentijdse, duurzame, persoonlijke en oecumenische spitualiteit.

Op basis van de oude kloostertraditie streven wij actuele kloosterwaarden na als: aandacht, eenvoud, toewijding, stabiliteit, structuur, liefde en rust.

In verbinding met Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee vormen wij een betrokken en open gemeenschap rond Kloosterwelle. Dit als aanvulling op de lokale kerken en als spirituele proefpolder in de samenleving.

Wij gaan voor een zo breed mogelijk publiek met een bewust verlangen naar diepere zin- en vormgeving.

Vespers

Iedere woensdag om 18:00 uur ’s luidt de eeuwenoude Salvatorklok van de Corneliuskerk in Noordwelle. Het is het teken waarop het getijdengebed (vespers) aanvangt. We zitten in de koorbanken aan weerszijden van de kerk.

Van harte welkom bij Kloosterwelle.

Meer over de Vespers

Pioniersteam

Pioniersteam Kloosterwelle ontwikkelt sinds 9-12-2015 een eigentijdse- en oecumenische kloostergemeenschap in Noordwelle, gebaseerd op de eeuwenoude christelijke kloostertraditie. Kloosterwelle is een plaats om te oefenen in duurzame spiritualiteit die weerbaar maakt in een drukke samenleving.

Het pioniersteam bestaat uit: Dinie Eerland, Piter Goodijk, Douwe Kamstra, Marga van Dijck, Gert Jongerius, Liesbeth Franken en Birgitta Rüther.

Het pioniersteam wordt bijgestaan door de kok Hans van den Assem, bediening in de refter Riet Delst, kerkrentmeester/penningmeester Gean Huttinga, boekhoudster Gerda van Harten, landelijk pioniers begeleidster Miriam Bierhaus, regiocoach Pieter de Haas, grafisch vormgeefster Dieuwke Parlevliet, website Roger van der Veken, PR adviseur Frans Meulendijks en koster Marlies Deurloo

Kloostermaaltijd

Aansluitend op iedere wekelijkse vespers wordt omstreeks 18:30 uur een gezonde en smaakvolle maaltijd geserveerd in de refter van de kerk.
‘Convivium’ – dat wil zeggen: samenzijn en elkaar ontmoeten.
Hans, de kok uit de Dorpsring bereidt met enthousiasme wekelijks deze maaltijd voor. Het is naast het genieten van heerlijk eten ook een goede mogelijkheid om betrokken te raken en elkaar te ontmoeten. Want aan tafel delen we naast het eten, ook ons luisterend oor en oefenen we onze opmerkzaamheid voor elkaar.

Meer over de kloostermaaltijd

Volg Kloosterwelle op Facebook

 

6 dagen geleden

Kloosterwelle
Woensdag a.s. lezen we Marcus 7, 1-23. De kernboodschap daarin is dat het woord van God ontkracht kan worden door de heersende (geloofs)tradities. Het lijkt misschien een wat ingewikkelde boodschap. Het komt erop neer dat vroomheid bedreven vanuit de traditie geen waarde heeft wanneer het geloof niet in het hart geworteld is.Vandaaruit de muziekkeuze voor een vrije versie van Ps. 51 “Schep, o God, een zuiver hart in mij”. Hier in een uitvoering van The Acappella Company.youtu.be/noUeQQ64Q1I ... Lees meerLees minder
Lees verder op Facebook

2 weken geleden

Kloosterwelle
Het voorstel van Piter Goodijk voor de vesper van komende woensdag (zo mogelijk samen met Gert Jongerius): volgens de orde van het getijdengebed in Lied 190A van nieuwe liedboek (2013):Als kloosterpsalm zingen we op de wijze van de kloosterlingen Psalm 114, met antifoon B van Liesbeth, onze cantor: “God die een watersprong schiep uit de rots, uit een steenblok fonteinen van water”De Profetenlezing is uit Jesaja 63,7-9 met als vraag voor de 7 minuten stilte bij vers 9: Wie , wat ,waar is de reddende engel van Gods Aanschijn (Tegenwoordigheid) voor jou?Na de stilte zingen we herhalend en vierstemmig het Taizélied 16B: “Behüte mich, Gott, ich vertraue dir. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle”Daarna vervolgt Gert mogelijk de vesper t/m de Zegen.Jesaja 63, 7-14 is een prachtig poëtische tekst, die onze cantor Liesbeth doet denken aan het troostvolle lied “God is not sleeping” van Mavis Staples. Het zegt: “God slaapt niet. In de stilte van de nacht, in elke hoek van de wereld is Hij werkzaam”. Indirect verwijst deze tekst naar Psalm 121 vs. 3 en 4: “Hij zal niet sluimeren je wachter. Nee, hij sluimert, niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.”Ze zingt ook “You gotta believe it”. Je moet het geloven. Wat is geloof? Zoiets als vertrouwen dat het goed komt, hoe dan ook. Moeilijk voor ons mensen, we houden graag zelf de regie.Mavis Staples is een alom gerespecteerde Amerikaanse gospelzangeres. Ze is inmiddels 82. In het kielzog van Martin Luther King werden de Staple-Singers (vader, broer, zus en Mavis zelf) bekend als gospelgroep voor de vrijheid.Alle jaren actief gebleven als zangeres, werd ze bewonderd door collega’s uit de muziekwereld als Bob Dylan en Prince. In 2019, vóór de Corona-crisis, gaf ze nog een concert.youtu.be/v96Sy_oL_0A ... Lees meerLees minder
Lees verder op Facebook

3 weken geleden

Kloosterwelle
In de vesper van woensdag 14 juli staat de wonderbare spijziging centraal (Marcus 6, 30-34). We zingen dan Ps. 23, de psalm waarin het beeld van God als zorgdragende herder wordt neergezet. Het symbool van de herder die voor zijn schapen zorgt geldt ook voor Christus (vgl. Johannes 10, 11-16).Op de icoon hieronder zien we de voorstelling van Christus met een schaap op de schouders. Dit was een dierbaar beeld in de vroegchristelijke kerk. Het kruis is op de achtergrond aanwezig.In de meditatieve muziek voor deze week horen we Psalm 23 in de versie van de Engelse componist Howard Goodall (geb. 1958). Hij is vooral bekend geworden door het Requiem dat hij componeerde en dan met name het innig klinkende Agnus Dei.youtu.be/yLxdb3ov-zENa de lezing van Marcus 6 stelt DInie Eerland, onze voorganger van a.s. woensdag, deze vragen, waar u over na zou kunnen denken in de stilte die volgt op de lezing en die zeven minuten duurt:1.Wat heb jij nodig om tot rust te komen?2. Wat is jouw stilteplek? Na de stilte zingen we Taizé lied 115 ‘The kingdom of God’ : gerechtigheid, vrede en vreugde in de heilige Geest.Voor de zegen zingen we lied 568a: ‘Ubi Caritas’ : waar vriendschap en liefde is, daar is God. ... Lees meerLees minder
Lees verder op Facebook

3 weken geleden

Kloosterwelle
Hierbij een impressie van de retraitedag op 7 juli j.l. in Kloosterwelle ... Lees meerLees minder
Lees verder op Facebook

Retraitedag

Op woensdagen, middenin de week, organiseren wij retraitedagen rondom de trits: vieren – tafelen – wandelen, om via een vaste dagstructuur rust te ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning te stimuleren omtrent je ziel, de schepping en het gewone leven.
Een retraitedag wordt bepaald door het ritme van de getijden. Op deze dagen worden, behalve de vespers, ook het ochtendgebed (lauden om 08:00 uur) en het middaggebed (om 12:00 uur) gehouden.

Meer over de retraitedag

PR & Pers

Kloosterroutes

Het werk van Kloosterwelle bouwt voort op een rijke geschiedenis van kloosters op Schouwen Duiveland. Om dat verleden zichtbaar te maken, zijn er routes langs de voormalige kloosters uitgezet… om te wandelen … om te fietsen … om inspiratie op te doen.

Meer over de Kloosters

SECRETARIAAT
Contactadres:
Marga van Dijck
Scheepstimmerdijk 5b
4301 LR Zierikzee
0622984624
kloosterwelle@gmail.com

Contactadres Corneliuskerk
Koster Marlies Deurloo
Dorpsring 11
4326 AB Noordwelle
0111 – 462050

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten? Meld je aan voor de nieuwsbrief

Geschiedenis Corneliuskerk en Salvatorklok

 

De sobere Corneliuskerk uit het jaar 1440 met om haar heen het rustieke ringdorp Noordwelle op Schouwen-Duiveland is ons huis en klooster. Deze plek leent zich bij uitstek voor een passende sfeer. De kerkklok ‘Salvator’ luidt dagelijks om acht, twaalf en zes uur ‘s avonds en geeft structuur aan de indeling van onze retraitedagen. Dat waren op het platteland van Schouwen vanouds de vaste gebedstijden rond de maaltijden. Veel eerder waren het al onderdelen van het kloosterleven door heel Europa