Over ons

Kloosterwelle is een open kloosterinitiatief van een oecumenisch pioniersteam, ontstaan in 2014. Wij ontvangen graag zoekers naar zin, spiritualiteit, gemeenschap en ontmoeting. We zijn vooral gericht op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Onze activiteiten zijn onderscheidend door een combinatie van stilte, verdiepende gesprekken, meditatief zingen, wandelen, een maaltijd en een getijdengebed. Wij streven naar actuele kloosterwaarden als: aandacht, eenvoud, toewijding, stabiliteit, structuur, liefde en rust.

De monumentale Corneliuskerk in het rustieke Noordwelle op Schouwen-Duiveland is hiervoor onze vaste plek.
Wij worden gesteund door de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee en de landelijke PKN.

Lees meer

Meditatief zingen

Iedere woensdag om 17:00 uur wordt er voorafgaand aan de Vespers meditatief gezongen onder leiding van Liesbeth Franken.

We zingen, zo mogelijk vierstemmig, Taizé en Iona liederen. Deze liederen zijn speciaal geschikt om tot een diepere beleving van de gezongen tekst te komen, doordat ze eenvoudig en kort zijn en geschikt om vaak te herhalen. De bijzondere melodieën brengen ons (de deelnemers aan deze activiteit)tot een klankbeleving die maakt dat we komen tot een zingen met hart en ziel. Niet in het minst dankzij de bijzondere akoestiek van de kerkruimte. De kerk zingt als het ware mee.
We staan verspreid door de kerkruimte, sluiten onze ogen en zingen samen, afgestemd op elkaar, in een langzaam tempo dat op die manier als vanzelf ontstaat.

Meer over meditatief zingen

Missie en doelstelling van Kloosterwelle

Kloosterwelle wil een monastieke, monumentale retraiteplek zijn. Wij onderscheiden ons met een bijzonder aanbod van eigentijdse, duurzame, persoonlijke en oecumenische spitualiteit.

Op basis van de oude kloostertraditie streven wij actuele kloosterwaarden na als: aandacht, eenvoud, toewijding, stabiliteit, structuur, liefde en rust.

In verbinding met Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee vormen wij een betrokken en open gemeenschap rond Kloosterwelle. Dit als aanvulling op de lokale kerken en als spirituele proefpolder in de samenleving.

Wij gaan voor een zo breed mogelijk publiek met een bewust verlangen naar diepere zin- en vormgeving.

Vespers

Iedere woensdag om 18:00 uur ’s luidt de eeuwenoude Salvatorklok van de Corneliuskerk in Noordwelle. Het is het teken waarop het getijdengebed (vespers) aanvangt. We zitten in de koorbanken aan weerszijden van de kerk.

Van harte welkom bij Kloosterwelle.

Meer over de Vespers

Pioniersteam

Pioniersteam Kloosterwelle ontwikkelt sinds 9-12-2015 een eigentijdse- en oecumenische kloostergemeenschap in Noordwelle, gebaseerd op de eeuwenoude christelijke kloostertraditie. Kloosterwelle is een plaats om te oefenen in duurzame spiritualiteit die weerbaar maakt in een drukke samenleving.

Het pioniersteam bestaat uit: Dinie Eerland, Piter Goodijk, Douwe Kamstra, Marga van Dijck, Gert Jongerius, Liesbeth Franken en Birgitta Rüther.

Het pioniersteam wordt bijgestaan door de kok Hans van den Assem, bediening in de refter Riet Delst, kerkrentmeester/penningmeester Gean Huttinga, boekhoudster Gerda van Harten, landelijk pioniers begeleidster Miriam Bierhaus, regiocoach Pieter de Haas, grafisch vormgeefster Dieuwke Parlevliet, website Roger van der Veken, PR adviseur Frans Meulendijks en koster Marlies Deurloo

Kloostermaaltijd

Aansluitend op iedere wekelijkse vespers wordt omstreeks 18:30 uur een gezonde en smaakvolle maaltijd geserveerd in de refter van de kerk.
‘Convivium’ – dat wil zeggen: samenzijn en elkaar ontmoeten.
Hans, de kok uit de Dorpsring bereidt met enthousiasme wekelijks deze maaltijd voor. Het is naast het genieten van heerlijk eten ook een goede mogelijkheid om betrokken te raken en elkaar te ontmoeten. Want aan tafel delen we naast het eten, ook ons luisterend oor en oefenen we onze opmerkzaamheid voor elkaar.

Meer over de kloostermaaltijd

Volg Kloosterwelle op Facebook

 

6 dagen geleden

Kloosterwelle

Op woensdag 25 november staat het getijdengebed van Kloosterwelle in het teken van een lezing uit het boek Jesaja waarin de profeet klaagt dat God niet aanwezig is.
Heeft u ook wel eens die gedachte dat God er niet is?
Of kan het zijn dat we God niet willen zien?

De stilte van Kloosterwelle kan helpen om over deze vragen na te denken - de stilte kan soms werken als verademing en om tot rust te komen.
Luister naar de vesper om 18:00u als u wilt en steek ook thuis een kaarsje aan als teken dat we met elkaar verbonden zijn.
Kijk op kerkdienstgemist.nl en zoek naar de kerk in Noordwelle.

Voorafgaand aan het getijdengebed is er het meditatief moment.
Er klinkt een heel ander geluid dan vorige week. Toen werden we hemelwaarts meegenomen op de bijna etherische klanken van Tavener’s “Eternity’s Sunrise”. Nu luisteren we naar delen uit J.S. Bach’s Kantate 62 “Nun kommt der Heiden Heiland”. Deze werd voor het eerst uitgevoerd op de eerste Adventszondag in 1724 te Leipzig. J.S. Bach, die wel de vijfde evangelist wordt genoemd, gebruikte als thema het koraal “Nun kommt der Heiden Heiland” van Maarten Luther. In het Nieuwe Liedboek is dit terug te vinden onder nummer 433 “Kom tot ons, de wereld wacht”. Tekstschrijver Maarten Luther greep terug op de hymne “Veni redemptor gentium” uit het jaar 397.
Hier klinkt koninklijke muziek, die ons hoopvolle verwachting brengt.

Helaas, door alle maatregelen kunnen we slechts een aantal mensen in de kerk toelaten. Wilt u komen, stuur dan even een mailtje naar kloosterwelle@gmail.com.
... Lees meerLees minder

Lees verder op Facebook

2 weken geleden

Kloosterwelle

De lezing van woensdag 18 november uit Mattheus roept onheilspellende beelden op en een beangstigend toekomstperspectief.
Als tegenwicht luisteren we tijdens het meditatief luistermoment naar muziek van de Engelse componist John Tavener (1944-2013), bekend van zijn Song for Athene dat werd uitgevoerd tijdens de uitvaart van Lady Di. Deze componist liet zich inspireren door het Oosters Orthodox christendom en het boeddhisme. Zijn muziek leent zich goed voor dit moment van meditatie.
We luisteren naar Eternity’s Sunrise en Song of the Angel. Het eerste gebruikt een tekst van William Blake: To see a World in a Grain of Sand, Alleluia (......) And a Heaven in a Wild Flower, Alleluia. In Song of the Angel luidt de tekst eenvoudig: Alleluia. Indrukwekkende muziek van een mystiek geïnspireerde componist.

De vesper van 18 november ziet er als volgt uit:
Liedboek 190 a,
Psalm 97,
lezing Matteüs 24: 14-35
Taizé lied 17 El Senyor
Gebeden
Liedboek 257 ‘Nu het avond is...’,
Zegen

De vragen die je bij dit getijdengebed zou kunnen stellen zijn:
Wat is jouw toekomst verwachting?
Heb je vertrouwen in de weg , die je gaat.....?
Wie ondersteunt of draagt jou?
... Lees meerLees minder

Lees verder op Facebook

Retraitedag

Op woensdagen, middenin de week, organiseren wij retraitedagen rondom de trits: vieren – tafelen – wandelen, om via een vaste dagstructuur rust te ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning te stimuleren omtrent je ziel, de schepping en het gewone leven.
Een retraitedag wordt bepaald door het ritme van de getijden. Op deze dagen worden, behalve de vespers, ook het ochtendgebed (lauden om 08:00 uur) en het middaggebed (om 12:00 uur) gehouden.

Meer over de retraitedag

PR & Pers

Kloosterroutes

Het werk van Kloosterwelle bouwt voort op een rijke geschiedenis van kloosters op Schouwen Duiveland. Om dat verleden zichtbaar te maken, zijn er routes langs de voormalige kloosters uitgezet… om te wandelen … om te fietsen … om inspiratie op te doen.

Meer over de Kloosters

SECRETARIAAT
Contactadres:
Marga van Dijck
Scheepstimmerdijk 5b
4301 LR Zierikzee
0622984624
kloosterwelle@gmail.com

Contactadres Corneliuskerk
Koster Marlies Deurloo
Dorpsring 11
4326 AB Noordwelle
0111 – 462050

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten? Meld je aan voor de nieuwsbrief

Geschiedenis Corneliuskerk en Salvatorklok

 

De sobere Corneliuskerk uit het jaar 1440 met om haar heen het rustieke ringdorp Noordwelle op Schouwen-Duiveland is ons huis en klooster. Deze plek leent zich bij uitstek voor een passende sfeer. De kerkklok ‘Salvator’ luidt dagelijks om acht, twaalf en zes uur ‘s avonds en geeft structuur aan de indeling van onze retraitedagen. Dat waren op het platteland van Schouwen vanouds de vaste gebedstijden rond de maaltijden. Veel eerder waren het al onderdelen van het kloosterleven door heel Europa