Over ons

Kloosterwelle is een open kloosterinitiatief van een oecumenisch pioniersteam, ontstaan in 2014. Wij ontvangen graag zoekers naar zin, spiritualiteit, gemeenschap en ontmoeting. We zijn vooral gericht op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Onze activiteiten zijn onderscheidend door een combinatie van stilte, verdiepende gesprekken, meditatief zingen, wandelen, een maaltijd en een getijdengebed. Wij streven naar actuele kloosterwaarden als: aandacht, eenvoud, toewijding, stabiliteit, structuur, liefde en rust.

De monumentale Corneliuskerk in het rustieke Noordwelle op Schouwen-Duiveland is hiervoor onze vaste plek.
Wij worden gesteund door de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee en de landelijke PKN.

Lees meer

Meditatief zingen

Iedere woensdag om 17:00 uur wordt er voorafgaand aan de Vespers meditatief gezongen onder leiding van Liesbeth Franken.

We zingen, zo mogelijk vierstemmig, Taizé en Iona liederen. Deze liederen zijn speciaal geschikt om tot een diepere beleving van de gezongen tekst te komen, doordat ze eenvoudig en kort zijn en geschikt om vaak te herhalen. De bijzondere melodieën brengen ons (de deelnemers aan deze activiteit)tot een klankbeleving die maakt dat we komen tot een zingen met hart en ziel. Niet in het minst dankzij de bijzondere akoestiek van de kerkruimte. De kerk zingt als het ware mee.
We staan verspreid door de kerkruimte, sluiten onze ogen en zingen samen, afgestemd op elkaar, in een langzaam tempo dat op die manier als vanzelf ontstaat.

Meer over meditatief zingen

Missie en doelstelling van Kloosterwelle

Kloosterwelle wil een monastieke, monumentale retraiteplek zijn. Wij onderscheiden ons met een bijzonder aanbod van eigentijdse, duurzame, persoonlijke en oecumenische spitualiteit.

Op basis van de oude kloostertraditie streven wij actuele klooserwaarden na als: aandacht, eenvoud, toewijding, stabiliteit, structuur, liefde en rust.

In verbinding met Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee vormen wij een betrokken en open gemeenschap rond Kloosterwelle. Dit als aanvulling op de lokale kerken en als spirituele proefpolder in de samenleving.

Wij gaan voor een zo breed mogelijk publiek met een bewust verlangen naar diepere zin- en vormgeving.

Vespers

Iedere woensdag om 18:00 uur ’s luidt de eeuwenoude Salvatorklok van de Corneliuskerk in Noordwelle. Het is het teken waarop het getijdengebed (vespers) aanvangt. We zitten in de koorbanken aan weerszijden van de kerk.

Van harte welkom bij Kloosterwelle.

Meer over de Vespers

Pioniersteam

Pioniersteam Kloosterwelle ontwikkelt sinds 9-12-2015 een eigentijdse- en oecumenische kloostergemeenschap in Noordwelle, gebaseerd op de eeuwenoude christelijke kloostertraditie. Kloosterwelle is een plaats om te oefenen in duurzame spiritualiteit die weerbaar maakt in een drukke samenleving.

Het pioniersteam bestaat uit: Dinie Eerland, Piter Goodijk, Douwe Kamstra, Marga van Dijck, Gert Jongerius, Liesbeth Franken en Birgitta Rüther.

Het pioniersteam wordt bijgestaan door de kok Hans van den Assem, bediening in de refter Riet Delst, kerkrentmeester/penningmeester Gean Huttinga, boekhoudster Gerda van Harten, landelijk pioniers begeleidster Miriam Bierhaus, regiocoach Pieter de Haas, grafisch vormgeefster Dieuwke Parlevliet, website Roger van der Veken, PR adviseur Frans Meulendijks en koster Marlies Deurloo

Kloostermaaltijd

Aansluitend op iedere wekelijkse vespers wordt omstreeks 18:30 uur een gezonde en smaakvolle maaltijd geserveerd in de refter van de kerk.
‘Convivium’ – dat wil zeggen: samenzijn en elkaar ontmoeten.
Hans, de kok uit de dorpsring bereidt met enthousiasme wekelijks deze maaltijd voor. Het is naast het genieten van heerlijk eten ook een goede mogelijkheid om betrokken te raken en elkaar te ontmoeten. Want aan tafel delen we naast het eten, ook ons luisterend oor en oefenen we onze opmerkzaamheid voor elkaar.

Meer over de kloostermaaltijd

Volg Kloosterwelle op Facebook

 

5 dagen geleden

Kloosterwelle

In Kloosterwelle is sinds enkele weken het Meditatief Zingen omgezet in Meditatief Luisteren.

Met elkaar luisteren we dan naar een stuk spirituele muziek dat voor de aanwezige luisteraars meehelpt om zich te concentreren op de verstilde sfeer van de vesper die volgt.
Zo luisterden we vorige week naar het Miserere van Allegri en de week ervoor naar een hedendaagse psalm-compositie voor koor van de Utrechtse organist Gert Oost.

Deze woensdag 28 oktober staat er muziek op het programma van Leonard Cohen van de laastste CD die hij maakte voor hij stierf in november 2016. Deze CD is geheel doortrokken van Joodse spiritualiteit. We luisteren o.a. naar You Want It Darker, Treaty en If I Didn’t Have Your Love.
De muziek wordt kort toegelicht door Liesbeth Franken.

Daarna volgt de vesper, geleid door Piter Goodijk.

De orde voor het getijdegebed is lied 190A uit het liedboek.
Op de abdijwijze: Klooster Psalm 43,1-5 :
Wat ben je onrustig…Hoop op God!

Schriftlezing uit de wijsheid van de Spreuken, hoofdstuk 9…
Vraag voor de stille tijd: Spr.9,10: Wijsheid begint met ontzag voor God! Hoezo? Of hoe zou jij dat zeggen?

Taizélied na de stilte: Lied 900 ‘Nada te turbe…
Laat niets je verontrusten of wanhopig maken, wie
zich aan God vasthoudt komt niets tekort.
God alleen is genoeg (solo Dios basta!)…
Is dat naïviteit?

Luister mee via kerkdienstgemist!

I.v.m. de Corona-maatregelen gaat de maaltijd niet door en wordt er door een beperkt aantal mensen gezongen.
... Lees meerLees minder

Lees verder op Facebook

2 weken geleden

Kloosterwelle

De herfstfietstocht van 21 oktober gaat niet door! ... Lees meerLees minder

Lees verder op Facebook

2 weken geleden

Kloosterwelle

Woensdag 21 oktober - Kloosterwelle getijdengebed.
Vanzelfsprekend houden we ons aan alle maatregelen die zijn afgekondigd door onze regering.
Dat betekent dat het 'meditatief zingen' tijdelijk 'meditatief luisteren naar muziek' wordt, dat het aantal mensen dat naar de Corneliuskerk kan komen maximaal 10 mag zijn, met inachtneming van de 1,5m afstand. De maaltijd gaat ook niet meer door.

Maar u kunt wel luisteren via kerkdienstgemist.nl .

A.s. woensdag gaat het o,a, over 'Heb je naaste lief zoals jezelf' : wat betekent dat voor u, voor jou? Heb je daar wel eens over nagedacht?

Neem woensdag 21 okt even tijd voor uzelf vanaf 18u, steek een kaarsje aan als teken van verbondenheid met elkaar en luister naar de vesper via kerkdienstgemist.
... Lees meerLees minder

Lees verder op Facebook

3 weken geleden

Kloosterwelle

Woensdag 14 oktober bent u welkom in de Corneliuskerk in Noordwelle vanaf 17:15u. We luisteren dan samen eerst naar een stuk prachtige muziek in hele sfeervolle en serene omgeving.
Om 18:00u bieden we het getijdengebed aan.
Komt u ook?
Of luistert u via kerkdienstgemist.nl?

Het gaat o.a. over het bouwen van een gewijd huis. De bouwers krijgen ongewenste hulp bij de bouw.
Stel je voor dat uw huis wordt gebouwd door mensen, die u niet wilt dat ze aan uw huis bouwen: wat doet u dan?

Verder merkt u dat we vooral de stilte het woord willen geven. Wat gebeurt er in die stilte met u?
Laat het een keer gebeuren!
Tot woensdag!

www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4
... Lees meerLees minder

Lees verder op Facebook

Retraitedag

Op woensdagen, middenin de week, organiseren wij retraitedagen rondom de trits: vieren – tafelen – wandelen, om via een vaste dagstructuur rust te ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning te stimuleren omtrent je ziel, de schepping en het gewone leven.
Een retraitedag wordt bepaald door het ritme van de getijden. Op deze dagen worden, behalve de vespers, ook het ochtendgebed (lauden om 08:00 uur) en het middaggebed (om 12:00 uur) gehouden.

Meer over de retraitedag

PR & Pers

Kloosterroutes

Het werk van Kloosterwelle bouwt voort op een rijke geschiedenis van kloosters op Schouwen Duiveland. Om dat verleden zichtbaar te maken, zijn er routes langs de voormalige kloosters uitgezet… om te wandelen … om te fietsen … om inspiratie op te doen.

Meer over de Kloosters

SECRETARIAAT
Contactadres:
Marga van Dijck
Scheepstimmerdijk 5b
4301 LR Zierikzee
0622984624
kloosterwelle@gmail.com

Contactadres Corneliuskerk
Koster Marlies Deurloo
Dorpsring 11
4326 AB Noordwelle
0111 – 462050

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten? Meld je aan voor de nieuwsbrief

Geschiedenis Corneliuskerk en Salvatorklok

 

De sobere Corneliuskerk uit het jaar 1440 met om haar heen het rustieke ringdorp Noordwelle op Schouwen-Duiveland is ons huis en klooster. Deze plek leent zich bij uitstek voor een passende sfeer. De kerkklok ‘Salvator’ luidt dagelijks om acht, twaalf en zes uur ‘s avonds en geeft structuur aan de indeling van onze retraitedagen. Dat waren op het platteland van Schouwen vanouds de vaste gebedstijden rond de maaltijden. Veel eerder waren het al onderdelen van het kloosterleven door heel Europa