Over ons

Kloosterwelle is een open kloosterinitiatief van een oecumenisch pioniersteam, ontstaan in 2014. Wij ontvangen graag zoekers naar zin, spiritualiteit, gemeenschap en ontmoeting. We zijn vooral gericht op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Onze activiteiten zijn onderscheidend door een combinatie van stilte, verdiepende gesprekken, meditatief zingen, wandelen, een maaltijd en een getijdengebed. Wij streven naar actuele kloosterwaarden als: aandacht, eenvoud, toewijding, stabiliteit, structuur, liefde en rust.

De monumentale Corneliuskerk in het rustieke Noordwelle op Schouwen-Duiveland is hiervoor onze vaste plek.
Wij worden gesteund door de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee en de landelijke PKN.

Lees meer

Meditatief zingen

Iedere woensdag om 17:00 uur wordt er voorafgaand aan de Vespers meditatief gezongen onder leiding van Liesbeth Franken.

We zingen, zo mogelijk vierstemmig, Taizé en Iona liederen. Deze liederen zijn speciaal geschikt om tot een diepere beleving van de gezongen tekst te komen, doordat ze eenvoudig en kort zijn en geschikt om vaak te herhalen. De bijzondere melodieën brengen ons (de deelnemers aan deze activiteit)tot een klankbeleving die maakt dat we komen tot een zingen met hart en ziel. Niet in het minst dankzij de bijzondere akoestiek van de kerkruimte. De kerk zingt als het ware mee.
We staan verspreid door de kerkruimte, sluiten onze ogen en zingen samen, afgestemd op elkaar, in een langzaam tempo dat op die manier als vanzelf ontstaat.

Meer over meditatief zingen

Missie en doelstelling van Kloosterwelle

Kloosterwelle wil een monastieke, monumentale retraiteplek zijn. Wij onderscheiden ons met een bijzonder aanbod van eigentijdse, duurzame, persoonlijke en oecumenische spitualiteit.

Op basis van de oude kloostertraditie streven wij actuele kloosterwaarden na als: aandacht, eenvoud, toewijding, stabiliteit, structuur, liefde en rust.

In verbinding met Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee vormen wij een betrokken en open gemeenschap rond Kloosterwelle. Dit als aanvulling op de lokale kerken en als spirituele proefpolder in de samenleving.

Wij gaan voor een zo breed mogelijk publiek met een bewust verlangen naar diepere zin- en vormgeving.

Vespers

Iedere woensdag om 18:00 uur ’s luidt de eeuwenoude Salvatorklok van de Corneliuskerk in Noordwelle. Het is het teken waarop het getijdengebed (vespers) aanvangt. We zitten in de koorbanken aan weerszijden van de kerk.

Van harte welkom bij Kloosterwelle.

Meer over de Vespers

Pioniersteam

Pioniersteam Kloosterwelle ontwikkelt sinds 9-12-2015 een eigentijdse- en oecumenische kloostergemeenschap in Noordwelle, gebaseerd op de eeuwenoude christelijke kloostertraditie. Kloosterwelle is een plaats om te oefenen in duurzame spiritualiteit die weerbaar maakt in een drukke samenleving.

Het pioniersteam bestaat uit: Dinie Eerland, Piter Goodijk, Douwe Kamstra, Marga van Dijck, Gert Jongerius, Liesbeth Franken en Birgitta Rüther.

Het pioniersteam wordt bijgestaan door de kok Hans van den Assem, bediening in de refter Riet Delst, kerkrentmeester/penningmeester Gean Huttinga, boekhoudster Gerda van Harten, landelijk pioniers begeleidster Miriam Bierhaus, regiocoach Pieter de Haas, grafisch vormgeefster Dieuwke Parlevliet, website Roger van der Veken, PR adviseur Frans Meulendijks en koster Marlies Deurloo

Kloostermaaltijd

Aansluitend op iedere wekelijkse vespers wordt omstreeks 18:30 uur een gezonde en smaakvolle maaltijd geserveerd in de refter van de kerk.
‘Convivium’ – dat wil zeggen: samenzijn en elkaar ontmoeten.
Hans, de kok uit de Dorpsring bereidt met enthousiasme wekelijks deze maaltijd voor. Het is naast het genieten van heerlijk eten ook een goede mogelijkheid om betrokken te raken en elkaar te ontmoeten. Want aan tafel delen we naast het eten, ook ons luisterend oor en oefenen we onze opmerkzaamheid voor elkaar.

Meer over de kloostermaaltijd

Volg Kloosterwelle op Facebook

 

4 dagen geleden

Kloosterwelle
De lezing tijdens de vesper van woensdag a.s. is uit het bijbelboek Job. Job is vooral bekend als de man die alles van waarde, materieel en emotioneel, verloor in het leven en toch trouw bleef aan God. Het is een fascinerend gegeven dat van alle tijden is.Via onderstaande link kun je luisteren naar een aria uit G.F. Handel’s “Messiah” (gecomponeerd in 1741) met de tekst uit Job 19 vs. 25, 26 “I know that my Redeemer liveth”. Hier gezongen door de 11-jarige Henry Jenkinson, koorzanger in het Choir of New College, Oxford.youtu.be/4Q0qho_hKEg ... Lees meerLees minder
Lees verder op Facebook

1 week geleden

Kloosterwelle
Morgen gaan we om 17.00 uur medittief zingen. Daarna hebben we de Vesper met het stilte moment en vervolgens de gezamenlijke maaltijd. Een rustmoment in de hectiek van de week. Doe je eens mee? ... Lees meerLees minder
Lees verder op Facebook

2 weken geleden

Kloosterwelle
We gaan eerst meditatief zingen om 17 uur. Daarna volgt de Vesper van woensdag 20 oktober 2021.In het Bijbelse verhaal gaat het om medelijden vragen voor je situatie en het verlangen naar verandering( Marcus 10, vers 46-52).We zingen Kloosterpsalm 13 , waar de dichter het gevoel heeft vergeten te worden door God. Een ervaring die u/jij misschien kent als je innerlijk aan het zoeken bent, mensen mist, hoe verder.....We zingen Taizélied 17, El Señor over hoop, vertrouwen en kracht die God geeft.Met de zegen voor de nacht sluiten we deze vesper af en gaan we aan tafel voor de gezamenlijke maaltijd. Welkom in het meeluisteren.De lezing en te zingen psalm tijdens de vesper van deze woensdag vormen geen aanleiding voor de muziekkeuze deze week. Dat hoeft ook niet altijd. De muziek in onderstaande link past uitstekend bij het monastieke concept van Kloosterwelle. Muziek uit de XIIe eeuw uit het erfgoed van de orde der Cisterciënzers.Het Ensemble Organum o.l.v. Marcel Pérès vervult steeds baanbrekend werk in hun zoektocht naar de oorspronkelijke christelijke muziek uit de Middeleeuwen. In hun uitvoeringspraktijk proberen ze daar steeds zeer getrouw mee om te gaan.Onderstaand filmpje vormt een weldaad voor oog en oor.Voor wie benieuwd is naar de tekst, die komt uit het bijbelboek Johannes hst. 17, vs. 12, 13, 15 met terugkerend refrein uit vs. 11.youtu.be/p8nh7am-WQ4 ... Lees meerLees minder
Lees verder op Facebook

2 weken geleden

Kloosterwelle
Vandaag is er om 17.00 uur meditatief zingen in de Corneliuskerk in Noordwelle! ... Lees meerLees minder
Lees verder op Facebook

Retraitedag

Op woensdagen, middenin de week, organiseren wij retraitedagen rondom de trits: vieren – tafelen – wandelen, om via een vaste dagstructuur rust te ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning te stimuleren omtrent je ziel, de schepping en het gewone leven.
Een retraitedag wordt bepaald door het ritme van de getijden. Op deze dagen worden, behalve de vespers, ook het ochtendgebed (lauden om 08:00 uur) en het middaggebed (om 12:00 uur) gehouden.

Meer over de retraitedag

PR & Pers

Kloosterroutes

Het werk van Kloosterwelle bouwt voort op een rijke geschiedenis van kloosters op Schouwen Duiveland. Om dat verleden zichtbaar te maken, zijn er routes langs de voormalige kloosters uitgezet… om te wandelen … om te fietsen … om inspiratie op te doen.

Meer over de Kloosters

SECRETARIAAT
Contactadres:
Marga van Dijck
Scheepstimmerdijk 5b
4301 LR Zierikzee
0622984624
kloosterwelle@gmail.com

Contactadres Corneliuskerk
Koster Marlies Deurloo
Dorpsring 11
4326 AB Noordwelle
0111 – 462050

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten? Meld je aan voor de nieuwsbrief

Geschiedenis Corneliuskerk en Salvatorklok

 

De sobere Corneliuskerk uit het jaar 1440 met om haar heen het rustieke ringdorp Noordwelle op Schouwen-Duiveland is ons huis en klooster. Deze plek leent zich bij uitstek voor een passende sfeer. De kerkklok ‘Salvator’ luidt dagelijks om acht, twaalf en zes uur ‘s avonds en geeft structuur aan de indeling van onze retraitedagen. Dat waren op het platteland van Schouwen vanouds de vaste gebedstijden rond de maaltijden. Veel eerder waren het al onderdelen van het kloosterleven door heel Europa