De Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee (SVEZ), afgekort Erfgoedvrienden, heeft als doelstelling het behouden, benutten van het erfgoed van Zierikzee. De Erfgoedvrienden zetten in op verbinden. Het verbinden met de initiatieven in het erfgoed van Zierikzee en die van Schouwen-Duiveland. De Erfgoedvrienden kunnen zelf projecten initiëren, vrijwilligers inzetten of anderen financieel ondersteunen. Het bestuur van de Erfgoedvrienden werkt geheel op vrijwillige basis. De inkomsten bestaan uit een jaarlijkse bijdrage van de donateurs, schenkingen, donaties en sponsoring.

Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee
Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee

Voor nadere informatie en het bekijken van video’s over historische gebeurtenissen in de Stad Zierikzee en het eiland Schouwen-Duiveland, zie: www.vriendenerfgoedzierikzee.nl