meditatief zingen in Kloosterwelle

““Zingen is dubbel bidden” is een uitspraak die toegeschreven wordt aan kerkvader Augustinus. Meditatief zingen beoefenen wij wekelijks voorafgaand aan de vespers om 17:00 uur in de kerk. Alsmede, de kloosterpsalm volgens de kloostertraditie, uit het ‘Boek der Psalmen’, uit Hebreeuws vertaald door Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde en getoonzet door de Benedictijner en Cisterciënzer monniken.

We zingen, zo mogelijk vierstemmig, Taizé en Iona liederen. Deze liederen zijn speciaal geschikt om tot een diepere beleving van de gezongen tekst te komen, doordat ze eenvoudig en kort zijn en geschikt om vaak te herhalen. De bijzondere melodieën brengen ons (de deelnemers aan deze activiteit)tot een klankbeleving die maakt dat we komen tot een zingen met hart en ziel. Niet in het minst dankzij de bijzondere akoestiek van de kerkruimte. De kerk zingt als het ware mee.
We staan verspreid door de kerkruimte, sluiten onze ogen en zingen samen, afgestemd op elkaar, in een langzaam tempo dat op die manier als vanzelf ontstaat.

In verband met de richtlijnen van het RIVM voor zingen in groepen, heeft Kloosterwelle besloten, dat het meditatief zingen op gereguleerde wijze weer kan opstarten. Dit houdt in, dat we in de kerkruimte op een afstand van 1,5 meter zingen en zorgen voor voldoende ventilatie.

Het meditatief zingen staat onder leiding van Liesbeth Franken.

“Bless The Lord My Soul” is een Taizé-lied dat zijn tekst ontleent aan Psalm 103. Met zijn pakkende melodie een populair lied bij iedereen.

“Bleib mit deiner Gnade bei uns” is ook een Taizé-lied. Net als het voorgaande lied zijn melodie en zetting gecomponeerd door Jacques Berthier. Deze liederen kenmerken zich door de bijzondere vierstemmigheid.

“Take, O Take Me As I Am” is afkomstig uit de oecumenische kloostergemeenschap in Iona, Schotland. John L. Bell is daar de huiscomponist.

“Laudate omnes gentes” is een loflied uit Taizé, gebaseerd op Psalm 117. Ook weer van de hand van Jacques Berthier.

kloosterwelle-titelbar-grey