Kloosterwelle kan uw hulp goed gebruiken!

Dit kan zijn in de vorm van giften, sponsoring of ondersteuning bij onze activiteiten als vrijwilliger.

Over mogelijkheden van sponsoring of ons als begunstiger extra te steunen gaan wij graag met u in gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter Dinie Eerland telef: 0653172806 of een mail sturen naar kloosterwelle@gmail.com

Giften: NL40RABO0342493531 t.n.v. Stichting Kloosterinitiatieven Schouwen Duiveland  o.v.v. gift Kloosterwelle