Kloosterwelle

Voorjaar-Pasen 2022

De paaskaars is een kaars die in de paasnacht voor het eerst wordt ontstoken. Het symboliseert in de katholieke en in de protestantse liturgie het licht van de verrezen Christus. Het is een grote kaars, versierd met het kruis, de Griekse letters alfa en omega en het jaartal.

Onderwerpen:

1) Voorwoord voorzitter

2) Meditatief zingen en vrede

3) Dorps/kloostertuin Noordwelle

4) activiteiten agenda 2022

5) Stil zijn is ontmoeten  

6) Teamlid Douwe Kamstra stelt zich voor

7) Vriend van Kloosterwelle

 

1) Voorwoord voorzitter Dinie Eerland

Beste mensen,

Als dit nummer van Kloosterwelle Geluiden in uw mail arriveert, is het bijna Pasen. Hoe de wereld er dan uit ziet in Oekraïne/Europa en andere werelddelen is een open vraag. 

Moge Hoop en Vertrouwen ons gaande houden in het zoeken naar wegen. In ons persoonlijk leven zullen, schat ik in, vreugde, zorgen en verdriet elkaar afwisselen, met kleine en grotere kostbare momenten in de tijd. 

Pasen is een veelkleurig feest met een grote diversiteit aan vormen en beleving.  

In de Christelijke traditie is Pasen het feest van het leven- lijden - sterven en Opstaan van de Mensenzoon, Jezus. In Zijn leven heeft Hij laten zien, hoe Gods liefde in mensen werkt. Door zijn Opstanding heeft, hoe vreemd het ook moge klinken, de dood niet meer het laatste woord. Hoe het leven er uit zal zien na ons overlijden, weten we niet, woorden schieten te kort, maar wel mag ik mij gedragen en geborgen weten in het Licht van de Eeuwige.    

Mensen hebben de eeuwen door vragen gesteld, die in Bijbelse verhalen doorklinken. Iedere generatie zal haar eigen antwoorden moeten zoeken en kan die vinden in diverse religieuze bronnen. 

In Kloosterwelle bieden we ruimte voor ontmoeting, maaltijd, stilte en gesprek en delen we in respectvolle openheid wat ons bezighoudt.

Fijne Paasdagen gewenst met een heerlijk lentezon en inspirerende ontmoetingen. 

Dinie Eerland-van Vliet - voorzitter

Pasen in Oekraïne.

Natuurlijk is het maar de vraag of op dit moment het Paasfeest in Oekraíne gevierd kan worden. Omdat wij ons sterk verbonden voelen met het Oekraïnse volk, een korte beschrijving van het Oekraïns Paasritueel en een daarbij behorend gezang via you-tube. 

Voor Oekraïners, meestal orthodoxe christenen is Pasen normaal gesproken de belangrijkste religieuze feestdag van het jaar. De Ukrainian Orthodox Great Lent is dan een tijd van zelfverloochening en onthouding van al het vlees, gevogelte en hun bijprodukten, Soms zijn eieren, kaas, melk, boter en zelfs vis niet toegestaan.Palmzondag markeert het einde van hun Vastentijd. Mensen nemen pussy wilgentakken (de vroegst bleoeiende planten) om gezegend te worden in een kerk in plaats van palmen, die grotendeels niet beschikbaar en duur zijn. Ze worden dan naar huis gebracht en achter iconen en heilige afbeeldingen geplaatst. Wat dan volgt olp Palmzondag zijn de dagen van religieuze diensten en voedselbereiding die leiden tot Paaszondag. 

    

Deze paasicoon of anastasis is de paasicoon bij uitstek in de orthodoxe kerk en verbeeld de Opstanding van Christus. De inscriptie bovenaan is in het Kerkslavisch en luidt: BoCKPECEHIE XPNCTOBO ( Verrijzenis van Christus)

De Zandtovenaar maakte deze zandschilderingen op het Onze Vader (Otce Nas) in het Oekraïns . Voel en bid mee met het leed van de getroffenen in Oekraïne. You-tube link:  https://youtu.be/5bKEXa5i9_o

2) Meditatief zingen en vrede

"Dona nobis pacem" zingen we tijdens het meditatief zingen in Kloosterwelle. Het is zo'n bekende canon. De melodie staat als het ware in ons collectief geheugen gegrift. Dat heeft als nadeel dat je de woorden gedachteloos uitspreekt. Terwijl het een roep om vrede is, een gebed. Nu urgenter dan ooit. 

Is het erg dat we zulke belangrijke woorden als vanuit een automatisme zingen? Ach, laten we niet te streng zijn voor onszelf. De intentie is er, het verlangen dit lied te zingen en zo te bidden om vrede. Het automatisch uitspreken, zonder daar met de gedachten werkelijk bij betrokken te zijn, is een gegeven bij religieuze rituelen. Denk aan het bidden van de Rozenkrans of aan het uitspreken van het "Onze Vader". Deze eeuwenoude gebeden zijn ons tot steun wanneer we zelf geen woorden kunnen vinden. De schrijfster Tish Warren beschrijft dit prachtig in haar boek "Bidden in de nacht". 

Bij het wekelijks meditatief zingen om 17:00 uur in de Corneliuskerk in Noordwelle, waarvoor iedereen welkom is, herhalen we vaak dezelfde melodiën en teksten. De intensiteit en de verbondenheid, die ontstaat door het samengaan van onze stemmen, worden versterkt door de akoestiek van de kerk. De kerkruimte geeft daarmee iets prijs van haar geheim. Een ruimte waar de eeuwen door zoveel stemmen hebben geklonken. In gebeden, gezangen, woorden van bemoediging en van vermaning. In blijdschap en in verdriet. En nu paren wij onze stemmen aan die eeuwenoude echo. Zo wordt de ruimte telkens weer opnieuw gewijd aan het hogere, het goddelijke, aan God zelf. 

Het mooie is dat het ieder vrij staat dit te beleven op eigen wijze. Maar samen beleven we iets dat ons optilt. De 'waan van de dag' verdwijnt naar de achtergrond. We gaan op in wat er hier en nu gebeurt. Ons lied stijgt op en neemt ons mee naar een andere werkelijkheid. Niet als een vlucht. Als een vervulling.

Liesbeth Franken, cantor Kloosterwelle.

Via deze you-tube link kunt u luisteren naar het prachtige Dona nobis pacem: https://youtu.be/bURklF4aULM

3) Dorps/kloostertuin in Noordwelle: Wellehof

Vers van de pers kunnen wij hierover berichten: op 9 april, is de eerste aanplant gedaan met hoogstamfruitbomen. U heeft vast in de pers gelezen dat er op Schouwen-Duiveland 16 van dit soort boomgaarden komen, op initiatief van de Imkersvereniging Schouwen-Duiveland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Rotary Club Zierikzee en de Gemeente en met bijdrage van Braber Groenvoorziening in Goes.De tuin krijgt een open en goed toegankelijke inrichting, is duurzaam en ecologisch verantwoord.

De door de dorpsbewoners gekozen naam is Wellehof, met een verwijzing naar Noordwelle en Kloosterwelle. Binnen het totale project is de tuin in Noordwelle een apart verhaal, waarin de dorpsbewoners via de dorpsraad en Kloosterwelle gezamenlijk optrekken. Naast de hoogstam fruitbomen, een laantje van sier perenbomen, een beukenhaag, andere planten en een schelpenpad is het begin gemaakt. Een grote groep dorpsbewoners en leden van Kloosterwelle hebben gedurende enkele uren geplant en gewerkt. Het ziet er mooi uit. Later komt er nog een  labyrint, een waterpartij,een insectenhotel en nog enkele elementen naar voorbeelden van eeuwenoude kloostertuinen. Een kloostertuin als plek voor ontmoeting en bezinning. We zijn erg trots op de tot nu toe bereikte resultaten. Zodra de tuin wat meer is ingericht laten we dat natuurlijk weten. U kunt natuurlijk ook zelf even gaan kijken aan het Hoefijzer.

Vanuit de Dorpsraad zijn de belangrijkste doelen de leefbaarheid en de biodiversiteit van het dorp te versterken, door mensen een bijzondere plek te bieden om samen te kunnen komen en onderlinge contacten te leggen. De tuin wordt verder aangelegd en onderhouden met inzet van vrijwilligers uit Noordwelle en van KLoosterwelle.

Voor Kloosterwelle wordt het een verbinding tussen de activiteiten in de Corneliuskerk en de dorps- en kloostertuin. Teamleden en bezoekers kunnen er verpozen op woensdag, voorafgaand aan het wekelijkse woensdagprogramma van meditatief zingen, vesper en kloostermaaltijd. Een deel van de geplande retraitedagen kan zich hier afspelen en het kan een pleisterplaats worden voor deelnemers aan de wandel- en fietstochten van de Stichting Kloosterinitiatieven en toeristen die het mooie dorp aandoen.

Verbetering van welzijn en versterking van de sociale cohesie tussen inwoners en bezoekers en het leggen van nieuwe langdurige contacten, op een plek om 'tot rust te komen', zijn de drijfveren van dit initiatief. Dit geldt specifiek voor mensen die zich eenzaam voelen. 

 

     Kartrekkers Birgitta Ruther van Kloosterwelle en Fred Batenburg van de Dorpsraad en de inzegening van de tuin door Pieter Goodijk van Kloosterwelle.


4) activiteiten komende maanden

Retraitedagen 2022: zaterdag 30 april, woensdag 1 juni, woensdag 10 augustus, woensdag 7 september, zaterdag 15 oktober en woensdag 7 december.  Zie nadere info onder 5)    

Zodra de data van de wandel- en fietstochten langs voormalige kloosters op Schouwen-Duiveland bekend zijn zetten we die in de agenda op onze website.                                                                                                                                            

 Vooraankondiging van een nieuw meditatief ligconcert op 21 september 2022

Ons eerste ligconcert op 22 september 2021 was een succes. Het was liggend genieten van mooie neoklassieke muziek in de sfeervolle Corneliuskerk in Noordwelle. Je kunt natuurlijk ook gewoon zitten maar liggend op een eigen matje is de ervaring intenser. De opzet is kleinschalig met maximaal 40 mensen. Het concert wordt gegeven door Joram Feitsma op piano en Piter-Jan Goodijk op trompet. 

De muziek kenmerkt zich als meditatief, minimalistisch, melancholisch en introvert. Het is echt 'je oor te luisteren leggen' .Wil je deze bijzondere uitvoering bijwonen, meld je dan aan bij ons secretariaat; Marga van Dijck: kloosterwelle@gmail.com  

Via deze link kunt u luisteren naar een gedeelte van het ligconcert in 2021: youtube.com/watch?v=kayX_OTAe_s

Ligconcert september 2021   

Strandreatraite 2021

Zingen retraitedag 2021

                                                                          

5) Kloosterwaarde stilte 

Stil zijn is ontmoeten

'Stil zijn is ontmoeten' is de titel van een boekje van Paul van den Bergh. Ik kreeg het in 1987 van een oud studiegenootje van de Sociale Academie en kwam het laatst weer tegen in mijn kast met bewaarde schatten. Toeval bestaat niet: er staat veel in wat ik nu kan herleiden naar mijn beleving bij Kloosterwelle. In het boekje staan mooie zinnen: aforismen. Een aforisme is een korte, bondige uitspraak, vaak niet meer dan een zin lang. Ik vind ze erg fraai. Ik noem er een paar die ik op facebook plaatste en waar meteen veel reacties op kwamen: 'als het praten ophoudt kan het gesprek beginnen' , 'mediteren is iets ervaren wat je niet onder woorden kunt brengen' en 'als je elkaars 'zijn' wilt ervaren, praat dan niet over objectieve feiten maar over subjectieve gevoelens of nog beter: helemaal niet!' Kennelijk worden ook andere mensen geraakt door deze aforismen. De kern is steeds de stilte.

Ik las even geleden een tekst van een palliatieve arts, die ik je graag laat lezen: 'Daarom ben ik even stil. Stilte is een wapen. Wie de waarde van stilte leert ontdekken, is rijk. Stilte helpt ons verbinden als het moeilijk is. Stilte vertegenwoordigt echte aandacht voor elkaar. Stilte is ook veel krachtiger dan een woordenwaterval, een mechanisme dat ik in mijn beginjaren als arts vaak gebruikte in een poging een brug te slaan. Pas later besefte ik hoe ineffectief dat was. Het bijzondere van stilte is dat hij soms wel minuten mag voortdurend zonder dat hij onaangenaam wordt. Ik merkte dat ik ooit ongemak voelde, maar dat lag meer aan mijn eigen onzekerheid...'

Opnieuw lezende in het mooie werk van Paul van den Bergh en stilstaan bij de tekst van de arts, dwalen mijn gedachten af naar de retraite dagen van Kloosterwelle en de oude kloosterwaarden. We oefenen deze waarden in de praktijk op zo'n dag met een unieke combinatie van: 3 korte kloostervieringen, groepsgesprekken, meditatie, stilte, wandelen, klankschaal meditatie en meditatief zingen. Vooral het samen stil zijn was en is voor mij heel bijzonder. Het heeft iets bindends, intiems, vertrouwenwekkends, rustgevends, liefdevols. 

Retraitedagen 2022

De planning van de retraitedagen voor 2022 hebben we rond. Laten we hopen dat het covid-tijdperk met de lockdowns en het moeten uitstellen, voorgoed achter ons ligt. Op de volgende dagen kun jij de kloosterwaarden met ons in de praktijk brengen: 30 april, 1 juni, 10 augustus, 7 september,15 oktober en 7 december. 1 juni en 7 september zijn speciale dagen, want dan voegen we een deel van de dag de dimensie van wind, zon, zee en branding toe. We noemen het de strandretraitedagen. De pilot in september 2021 was zo geslaagd dat we die twee keer per jaar plannen. 

De subsidie die wij jaarlijks van de PKN kregen is gestopt. Per 1 januari 2022 is kloosterwelle geheel zelfstandig en moeten alle kosten dekkend zijn. Mede hierdoor en de huidige prijsontwikkelingen hebben we helaas de prijs van de retraitedagen aangepast. Voor de retraitedag op woensdag is dat € 80,00 en voor de zaterdagen €95,00. Mocht de prijs een belemmering zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met onze voorzitter Dinie Eerland. 

Als u vriend van Kloosterwelle bent of zich aanmeld als vriend, zie 7) krijgt u 10% korting.

Gaan we jou ontmoeten op een van deze dagen?

Marga van Dijck, secretaris Kloosterwelle

Ik wil alleen zijn met de zee...een lied van Toon Hermans: https://youtu.be/jBWy8fRBpns     

6) Teamlid Douwe Kamstra stelt zich voor

Friezen zijn, in tegenstelling tot wat u zou denken, vaak levenslustige mensen en zo zou ik mijzelf ook willen beschrijven. In mijn werk als hartstochtelijke Informatie Technologie (IT) - architect heb ik voor grote klanten over de gehele wereld (van de US tot Japan en van Zuid-Afrika tot Finland) computer/datacenters gemoderniseerd. Sinds mijn pensioen in 2019 geef ik met veel plezier wereldwijd trainingen voor IT-architecten. Daarnaast heb ik mij toegelegd op de theologie. Ik heb in Utrecht aan de Universiteit Utrecht en in Amsterdam aan de Protestantse Theologische Universiteit gestudeerd.

Ik voel me verbonden met Kloosterwelle, omdat het bij me past. Verbinding is voor mij, dat wij als mensen proberen elkaar vast te houden, ondanks alle verschillen die er zijn. Die verschillen zijn logisch: vergelijk het eens met een menselijk lichaam en stel u voor dat u een deeltje daarvan bent en dat we samen dat lichaam vormen. Als ik een onderdeel van het oor zou zijn, dan ben ik nauw verbonden met de andere mensen die ook onderdeel van het oor zijn. Maar, ik ben eveneens verbonden met de mensen die onderdeel zijn van de voet, heel ver weg als je het fysiek bekijkt en misschien wel heel ver weg wat levensvisie betreft. We hebben elkaar allemaal nodig want het been heeft nodig dat er geluisterd wordt naar de omgeving, om de volgende stap te zetten. 

Zo zijn er mensen deel van het oog, of van de bloedbaan. U kunt zich daar vast van alles bij voorstellen. Zo voel ik mij nauw verbonden met Kloosterwelle, en met mensen die helemaal niks met Kloosterwelle hebben, die misschien wel heel anders denken dan ik. Ik hoef niet altijd met deze mensen op te trekken, zij staan wat verder van mij af. Zo is het ook met kerken. Er zijn zoveel verschillende kerken. En dan vraag je je af: is er dan niet Eén geloof? Nee, dat is er niet, iedereen is weer anders en denkt anders. Ik kan best ruzie hebben met mijn buurvrouw, zij staat verder van mij af. Maar ik probeer wel steeds op een of andere manier verbinding te maken, al is het spaarzaam.

Zo zijn we allen op weg naar liefde en aandacht voor elkaar, ieder op zijn eigen manier, en proberen we wel bij elkaar te blijven en te horen!

7) Vriend van kloosterwelle

Kloosterwelle is een oecumenische pioniersplek in Zeeland/Schouwen-Duiveland. Samen met de mensen om ons heen richten wij ons op kloosterwaarden als stilte, concentratie, toewijding, aandacht, eenvoud en discipline als tegenwicht voor de drukte van het leven van alledag.

Sinds de oprichting in 2014, blijkt uit de reacties van onze daggasten, dat Kloosterwelle in meerdere opzichten in staat is het verschil te maken en aanvullend te zijn. Deelnemers ervaren dit o.m. tijdens het meditatief zingen, vieringen naar de kloostertraditie, het samen delen van de huisgemaakte maaltijden en geordende bezinnings/retraitedagen.

Kloosterwelle is een unieke plek waar wekelijks geoefend wordt in een vorm van spiritualiteit, die weerbaar maakt en het zoeken naar zingeving bevordert.

Wij hopen dat u Kloosterwelle een warm hart toedraagt. Mede door het wegvallen van subsidies en onze verzelfstandiging  nodigen wij u uit vriend van ons te worden, met een jaarlijkse bijdrage van (minimaal) €25,00 per persoon per jaar. Uw steun versterkt ons draagvlak en maakt het mogelijk dat wij ons verder kunnen ontwikkelen.

Voor uw steun geven wij ook graag iets terug:

• U ontvangt van ons elk kwartaal onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van onze ontwikkeling en onze activiteiten
• Jaarlijks een ‘vriendenbijeenkomst’ met een culturele/muzikale invullling
• Een korting van 10% bij deelname aan een retraitedag

U kunt zich opgeven als Vriend van Kloosterwelle met een mail naar: kloosterwelle@gmail.com

 

 

 

 

Kloosterwelle

Secretariaat Marga van Dijck: kloosterwelle@gmail.com
www.kloosterwelle.nl.
Facebook
 
Bekijk de online versie

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik hier om u uit te schrijven.