Kloosterwelle

 

Kloosterwelle geluiden - Kersteditie 2020

De klokken van de Corneliuskerk in Noordwelle roepen op tot samenkomst.

Salvator klok Noordwelle

Klik hier om de klokken te horen luiden

Onderwerpen:

1. Van de redactie
2. Kerstmis
3. Vrienden van Kloosterwelle
4. Magnificat
5. De waarde van Stilte
6. Transitie Piter Goodijk
7. Koninklijke belangstelling
8. Tentoonstelling ikonen in Stadhuismuseum Zierikzee
9. Activiteiten 2021

1. Van de redactie

Beste belangstellende,

Je treft een langere versie van de vierde Nieuwsbrief van dit jaar, omdat we er een speciale kersteditie van gemaakt hebben. We kijken terug op een bizar en ongewoon jaar, waarin veel van onze activiteiten niet, beperkt of in gewijzigde vorm door konden gaan. We hebben immers te maken met de beperkingen om verspreiding van Covid19 te voorkomen. Kijk op onze website voor onze actuele corona preventie maatregelen.

Toch hebben we als pioniersteam niet stilgezeten. Zoals je ongetwijfeld gezien hebt is onze website vernieuwd. Verder hebben we de Nieuwsbrief een andere naam gegeven: Kloosterwelle geluiden, met een verwijzing naar de Salvatorklok van de Corneliuskerk in Noordwelle. We vinden dat beter passen bij wat we uit willen dragen, want klokkengelui(den) roept mensen op en dat streven wij ook na.

De retraitedagen voor 2021 zijn gepland en laten we hopen dat we weer als vanouds bij elkaar kunnen komen. Niet alleen op de retraitedagen, maar ook bij het meditatief zingen, de vesper en de gezamenlijke maaltijd. Voor de wekelijkse details verwijs ik je naar onze facebook pagina: facebook Kloosterwelle

We hebben ons de afgelopen tijd bezonnen op wat we verder willen bieden en zijn daarvoor nieuwe initiatieven aan het ontwikkelen. Je hoort hiervan als ze concreet gestalte hebben gekregen. Rest mij je veel leesplezier te wensen en vooral mooie kerstdagen in verbondenheid en alle goeds voor 2021, mede namens het pioniersteam Kloosterwelle.

Marga van Dijck - secretaris Kloosterwelle

 

2. Kerstmis

Rond de Kerst zien we allerlei beelden van de geboorte van het Jezuskind. Een icoon neemt daarin een bijzondere plaats in. In beeldtaal wordt in een eeuwenoude traditie getoond, hoe het Heilige verbonden kan zijn met het alledaagse. In de Kersticoon: 'Geboorte van Christus' wordt dit zichtbaar. Zr. Delian, uit Moergestel/Noord-Brabant, biedt ons met haar icoon de mogelijkheid om door de beschrijving ook het mysterie van Het geschenk van God aan de mensheid te vertolken.

Zo kan ook in onze tijd het Bijbelse verhaal gezien en gehoord worden, zonder al teveel woorden. Aandachtig de icoon in je op te nemen, is een manier om tot het eigen innerlijk toegang te krijgen. Je bidt niet tot een icoon, maar focust erop zouden we kunnen zeggen. Dit proces kan op een stille voor jou, goede plek ontstaan. Mij helpt het om aandacht te schenken aan de zithouding, ademhaling en het beeld in me op te nemen. Eerst een globale kijk, daarna wat zie ik, wat raakt mij. Volg eens een bepaalde kleur, zijn er taferelen in te herkennen!

Al gaande kun je zo in een andere modus of geestesgesteldheid komen. Ieder doet dit op zijn/haar manier. Van harte wens ik je toe, dat in deze bijzondere Kersttijd er ruimte is voor ontmoeting in kleine kring en ook verstilling. Liefdevolle groeten voor jou en de mensen om je heen.

Dinie Eerland-van Vliet, voorzitter Kloosterwelle.

Beschrijving icoon geschilderd door zr. Delian de Brouwer - Moergestel/Noord-Brabant

De geboorte-icoon heeft een Openbaringswaarde. Het gaat om het mysterie over de komst van God in de wereld van de mensen. De donkerblauwe halve cirkel bovenaan heeft drie stralen. Deze wijzen ons, zoals de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, op deze wonderbaarlijke gebeurtenis. Centraal is Maria te zien, liggend op een veldbed. Door de manier waarop zij ligt, geeft ze bescherming, 'rugdekking', aan het kwetsbaar Kind. Het toekomstig lijden van haar Kind kan ze niet overnemen of oplossen. Ze is naar de toeschouwer gekeerd, open en ontvankelijk, want ze is de moeder van de Mensheid.

Het Christuskind ligt gewikkeld in doeken in een graftombe voor de duistere spelonk als teken dat Hij de duisternis en het onrecht komt overwinnen. Linksonder zien we Jozef, die een staf met een bloeiende lelie, symbool van kuisheid, krijgt aangereikt van een oude herder. Rechtsonder begint het gewone leven. Bovenin ziet u de drie wijzen op een paard. Goud en purperrood geven de Goddelijkheid weer.

Het tafereel is ingebed tussen rotsen, want 'op rotsen zult gij uw huis bouwen'. In de Bijbel wordt meermalen gerefereerd aan de rots als een betrouwbaar, veilig fundament om letterlijk op te bouwen. De rots geeft ook aan dat God, met Jezus als persoon, het fundament is van het Christelijk geloof en de christelijke gemeenschap. Het biedt de gelovige houvast en vertrouwen. Linksonder zien we Jozef in de hoek, die tot verleiding wordt gebracht door een oude herder, die hem van zijn verantwoordelijkheid probeert te ontdoen.

zr. Delian de Brouwer scmm-Iconenatelier Zusters van Liefde. Via deze link kunt u mijn iconenatelier bezoeken: www.iconenatelier.nl

 

Kerstmis vervolg - mijn gedachten over deze coronatijd.

In de ontmoeting met ons team in Kloosterwelle werd ik geconfronteerd met de gedachten die ik heb over mensen in een tijd van corona. Onze dominee, Piter Goodijk, zei tegen mij: ' als je een boodschap hebt Gert, deel het dan met alle mensen'. Het voelde voor mij als een uitdaging, want wie ben ik om voldoende inlevingsvermogen te hebben om U of jullie iets mee te geven?

In Noordwelle komen we in normale tijden elke week samen om meditatief te zingen, de vesper te vieren en samen met de bezoekers te eten. We geloven in een hogere macht, iemand die naar ons omziet, die er is zonder dat we hem of haar kunnen zien. Dat gevoel en die zekerheid geeft rust en vertrouwen.

Zelf weet ik het niet zo zeker..., zeker niet in deze tijd. Ik denk meer waarom en waarvoor overkomt ons dit, deze pandemie, deze eenzaamheid en waar moeten we naartoe? Liefde is een wonderlijk ding, waarom hebben we lief? Waar brengt het ons en welke weg moeten we gaan? In ons geloof gaan we uit van zekerheden, van gedachten dat er iets is wat over ons waakt. Maar in deze tijd waar we onszelf tegenkomen in een voor ons totale nieuwe setting wankelt alles. We zijn in verlorenheid bij elkaar. Zijn mijn kinderen veilig, hoe is het met mijn relatie, waar staan mijn vrienden, hoe is het met mijn hond of kat. Waar kan ik nog op rekenen, wie komt me helpen als ik er zelf niet meer uitkom?

Onze wereld is verstoord. Wat we wisten, weten we niet meer. Er komt meer ongeloof, terwijl we geloof nodig hebben om verder te leven en deze tijd echt te doorleven. Sommigen zeggen 'niets is wat het lijkt te zijn', anderen zeggen 'het is wat het is'. Alleen zijn in eenzaamheid is zo confronterend, zo klein en zo verdrietig, dat we onderschatten hoe moeilijk dat is.

In Kloosterwelle doen we een poging om er te zijn voor elkaar en voor alle mensen die de moeite nemen om te komen. We ontvangen een ieder die zoekt, die denkt ik moet iets, maar ik weet niet wat. We omarmen elk mens, elke kans, elk moment om elkaar te vinden en te bemoedigen. Je hoeft niet te geloven om de warmte van ons te ontvangen, we wachten op jullie en als je dan komt dan zien we verder. In het nu speelt het af! Of morgen nog een mens komt weet geen mens.

Kom en laat ons genieten van de ontmoeting, hoe eenvoudig kan het zijn.

Gert Jongerius, lid pioniersteam Kloosterwelle

 

3. Vrienden van KloosterwelleIn oktober j.l. zijn we begonnen met ons initiatief 'vrienden van Kloosterwelle'. Inmiddels hebben zich 23 personen aangemeld, waarvoor hartelijk dank.

Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik mis mijn vrienden in deze tijd. De beperkingen in sociale bewegingen zetten de rem op veel fysieke contacten. Ik probeer wél te wandelen met bekenden in de buitenlucht en een 'fris' gesprek te voeren over wat ons beroert. Voor mij geldt dat ik ondanks deze tijd in verbinding wil blijven. Met plezier heb ik het secretariaat van Kloosterwelle op me genomen. Ik heb mezelf ook aangemeld als Vriend van Kloosterwelle. Het geeft me het gevoel van het erbij horen, verbinding ervaren, samenzijn, ontmoeten en steunen.

Ik nodig je uit met mij onze vriendengroep te laten groeien. Ik kijk er ook naar uit je bij onze toekomstige activiteiten te ontmoeten. Nadere informatie op onze website pagina: vriend van Kloosterwelle

Marga van Dijck/secretaris - kloosterwelle@gmail.com

4. Magnificat - De Lofzang van Maria

Sinds we in Kloosterwelle, i.v.m. de coronaregels, niet meer samenkomen voor het meditatief zingen, treffen we elkaar nu voor een meditatief luistermoment. In de kerk klinkt muziek op CD, die aansluit bij het thema van de vesper of bij de periode van het kerkelijk jaar.

In december concentreren we ons op het Magnificat, de Lofzang van Maria. Deze komt voor in Lucas 1:46-55 in de Bijbel. Bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth, zwanger van Johannes de Doper, spreekt Maria deze tekst uit. Het Magnificat wordt in de christelijke traditie vaak gebruikt. In de Adventsperiode is het daarom toepasselijk er de aandacht op te vestigen.

Op de vier woensdagen voorafgaand aan het Kerstfeest, horen we hoe deze tekst is getoonzet in verschillende tijden en culturen. Te beginnen bij de zang van de Tempeliers volgens een manuscript uit het 12e eeuwse Jeruzalem. Dan van het 17e eeuwse Italië, Maria-Vespers, Monteverdi, naar de Russisch-Orthodoxe variant uit de Vespers van S. Rachmaninov (1915). Verder horen we het Magnificat van A.Pärt uit 1989. Tenslotte klinkt de Lofzang van Maria uit de Libanees-Melkitische traditie door de magnifiek zingende Marie Keyrouz. Bij deze laatste zullen we onze westerse oren anders moeten instellen. De schoonheid van dit Magnificat is onze luisterinspanning meer dan waard.

Liesbeth Franken, cantor van KloosterwelleVia deze Youtube link kunt u kijken en luisteren naar het Magnificat gezongen door Sister Marie Keyrouz: Magnificat

5. De waarde van stilte.

In ons dichtbevolkte land is stilte een schaars goed. Soms snak je maar naar een ding: stilte! Als je geluk hebt, dan heb je een stil huis, een rustig balkon of een bos of park in de buurt. Soms is het helaas zoeken naar stilte om tot rust te komen. Regelmatig de stilte opzoeken is gezond zeggen gezondheidsexperts.

Kloosterwelle biedt verschillende activiteiten/momenten om stilte te ervaren. Niet voor niets staat dit in ons beeldmerk/logo. Ook wij zien hier de waarde van in.

In de dagindeling van een retraitedag zijn naast stilte momenten in onze Corneliuskerk, ook 2 wandelingen door de mooie Schouwse polder opgenomen, waarbij we deze stilte direct in de natuur kunnen ervaren. Het Nederlandse woord retraite komt van het Franse 'retraiter' wat terugtrekken betekent. Door deel te nemen aan onze retraitedagen kun je letterlijk even afstand nemen van de dagelijkse realiteit, in rust en stilte, samen met andere deelnemers.

Kloosters waren/zijn bij uitstek de plek waar van oudsher gemeenschappen zich terugtrekken. Waar kun je beter tot rust komen dan in een klooster? Wij pretenderen een mooi alternatief te bieden met onze retraitedagen, die plaatsvinden in de monumentale Corneliuskerk in Noordwelle en de natuur rondom. Wij plannen in 2021 verschillende retraitedagen. Zie onderwerp activiteiten 2021.

" Stilte...

- om rust temidden van onrust te ervaren

- om eenheid in verscheidenheid te ervaren

- om onuitgesproken verbondenheid te voelen

- om alert en toch ontspannen te zijn

- om je niet te verliezen in wat op je afkomt

Voor nadere informatie over onze retraitedagen en het huidige coronaprotocol verwijs ik naar onze website www.kloosterwelle.nl

Frans Meulendijks- vrijwilliger PR Kloosterwelle

 

6. Transitie Piter Goodijk

Rite de passage,

Op onze retraitedagen in Kloosterwelle is een 'rite de passage', de oversteek over de Schouwse stroom in de polder rond de kerk met vergezichten. Met een trekpontje trekken we onszelf dan naar de overkant. Op de heenweg van onze meditatieve wandeling zijn we nog in gesprek met elkaar. Op de terugweg wandelen we in stilte en krijgen we een ander gezicht op de omgeving. We denken na over onze rite de passage in het leven, over belangrijke keuzemomenten.

Mijn eerste keuzemoment voor Kloosterwelle was een nieuwjaarsborrel in onze pastorie in Renesse, met mijn collega's van Schouwen, in januari 2013. 'Nykleaster', in de kerk van Jorwert in mijn geboorteland Friesland, was zojuist de eerste pioniersplek in Nederland geboren. Zoiets past ook bij onze monumentale Corneliuskerk in het rustieke Noordwelle voor al die zoekers naar zingeving, die het contact met de kerk zijn kwijtgeraakt. Dat was mijn eerste gedachte en zo werd ik voortrekker van een visioen. Ik benutte mijn lokale, regionale en landelijke netwerk als dorpspredikant van Renesse en Noordwelle, sinds 1996. Al snel vormde zich een brede werkgroep uit de vier kerken van Schouwen en daarna diende zich bijna vanzelf het pioniersteam aan, ook van buiten de kerk. Op 14-4-2014 werd een intentieverklaring ondertekend door de voorzitter van onze kerkenraad, de landelijke begeleider Martijn Vellekoop en door mij als coördinator. Toen was de domeinnaam van 'Kloosterwelle' al aangevraagd en in mei werd onze eerste website geopend. Met dank aan Jonathan van Andel, vriend van de dorpskerk uit Noordwelle, die de nieuwe functie van de oude kerk stimuleerde. Op 25-6-2014 was de eerste vesper in de kerk, met aansluitend de warme maaltijd in het koor, de refter.

Sindsdien is dit niet meer gestopt, zelfs niet in coronatijd. Dit blijkt de stabiele onderstroom te zijn van Kloosterwelle, dat wekelijkse moment van bezinning en ontmoeting. Op 9-12-2015 werd Kloosterwelle als landelijke pioniersplek geïnstalleerd. De vier kerken vormden het draagvlak en de landelijke kerk hielp ons op weg met subsidie en begeleiding. Ieder jaar maak ik een ontwikkelverslag voor de lokale en landelijke kerken. Het jaar 2021 is het laatste jaar dat de landelijke kerk ons subsidieert (in totaal over 6 jaar €52.000,00)

Op 2-12-2015 was de eerste retraitedag. Hierop volgden vele anderen tot op vandaag. Met enthousiaste gasten, die ieder hun eigen rite de passage (her)beleefden. Deze retraitedagen zijn ons geheim en onze kracht. De duideljke structuur van de 12 uur durende dag, het gevarieerde programma van vieren, tafelen, wandelen. De vertrouwensvolle gesprekken met de daggasten, in de groep en persoonlijk. De afwisseling tussen ontmoeting en stille tijd. De unieke locatie van kerk, dorp en polder.

Ik hoop, dat de retraitedagen, spoedig weer coronavrij gehouden kunnen worden. Er staan al vele data genoteerd voor 2021. Zelf ga ik op 20-12-2020 met emeritaat als dorpspredikant van Renesse en Noordwelle en als initiator van Kloosterwelle. Ik stop met mijn betaalde werk, ook voor Kloosterwelle, waarvoor ik één dag per week werkte in dienst van de kerk van Schouwen. Ik begin met een sabbatsjaar en blijf ondertussen graag betrokken bij Kloosterwelle als vrijwilliger en geestelijk vader. Zo blijf ik me verder oefenen in het luisteren naar de ziel van iedere gast uit het hart van onze samenleving. Zo verwerk ik ook mijn eigen rite de passage en die van de geschiedenis van Kloosterwelle.

 

7. Koninklijke belangstelling

De Koninklijjke Bibliotheek (KB) heeft onze website afgelopen maand gekenmerkt als digitaal erfgoed. Wij voelen ons zeer vereerd. Onze website is vanaf 4 december 2020 gearchiveerd en duurzaam opgeslagen in de KB. De KB heeft onze website herhaaldelijk bestudeerd en duidt onze site als representatief beeld van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op internet. Dit mag niet verloren gaan.

Met dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan het creëren van www.kloosterwelle.nl

8. Ikonen Kees de Kort in Stadhuismuseum te Zierikzee

Vanaf donderdag 17 december tot 24 mei 2021 is de tentoonstelling, ' Kees de Kort Ikonen Christelijke feestdagen in beeld,' in het Stadhuismuseum te Zierikzee te bewonderen. De werken van Kees de Kort zijn afkomstig uit de serie 'Bijbelverhalen' die hij vanaf 1964 maakte. Het is voor het eerst dat deze orginele illustraties in Zeeland aan een breed publiek worden getoond.

 

Intocht Christus in Jeruzalem, Rusland, 17e eeuw.

 

 

 


Op weg naar het Paasfeest, Kees de Kort, 1978

Kunstenaar en illustrator Kees de Kort (Bergen,1934) staat bekend om zijn heldere en kleurrijke beelden. De ruim 60 werken dateren uit zijn beginperiode (1964-1979) en worden voor het eerst aan een groot publiek gepresenteerd. Zijn werken worden getoond in combinatie met bijzondere exemplaren uit de collectie van het Ikonenmuseum Kampen. In de tentoonstelling komen belangrijke verhalen uit het Christendom tot leven.

Kijk voor openingstijden van het Stadhuismuseum Zierikzee op: www.stadhuismuseum.nl

9. Activiteiten 2021

Naast de wekelijkse trits op woensdag van: meditatief zingen, vesper en kloostermaaltijd hebben wij nieuwe retraitedagen gepland op: 30 januari, 3 maart, 24 april, 2 juni, 11 augustus, 1 september, 30 oktober en 1 december.

Voor deelname, nadere informatie en details ga naar onze websitepagina: agenda & actueel

Op verzoek organiseren wij graag retraitedagen 'op maat' voor een groep. Stuur ons een mail voor nadere informatie of bel met onze voorzitter Dinie Eerland 0653172806

 

Kloosterwelle
Secretariaat Marga van Dijck: kloosterwelle@gmail.com
www.kloosterwelle.nl.
Facebook
 
Bekijk de online versie

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik hier om u uit te schrijven.