Moderne Devotie

Het verdronken klooster werd in 1476 gesticht door David van Bourgondië. Hij was bisschop van Utrecht en gold in die tijd als zeer invloedrijk binnen Europa. Als religieuze vernieuwer verminderde hij de invloed van de stad op het platteland, vanuit het gedachtengoed van de Moderne Devotie. Het is dan ook niet vreemd dat hij akkoord ging met de vraag naar een regulier klooster in het dorp Rengerskerke. Het kreeg de naam Bethlehem.Uit een bericht over grondverdeling uit 1496 blijkt dat het klooster niet is gewijd, omdat het een decennium eerder al onder water kwam.

Het ongewijde klooster Bethlehem, Rengerskerke
Uitzicht op de locatie waar het verdronken klooster ongeveer gestaan moet hebben.

Grondaankoop

In de summiere geschiedenis van het klooster komt nog een melding voor van grondaankoop uit de erfenis van Jan van Leyden in 1478. De kanunniken kwamen in bezit van 13 gemeten land, verdeeld in twee stukken. De aanduidingen van de begrenzingen leggen het land weer even droog: 6 gemeten land met oost de kinderen van Huuch Pieter Manen, noord de Heerwech, west en zuid het klooster. De resterende 7 gemeten, met huis en hof, hadden oost de Coelweg, noord Reijner Jacobzone, west de kinderen van Huuch Pieter Manen en zuid de wech. De monniken moesten zesmaal per week een mis opdragen voor Jan, zijn ouders en zijn verwanten.