Hoofdstedelijke kloosters

De Middelburgse minderbroeders kregen in 1242 van graaf Willem II grond tot hun beschikking voor bouw van hun klooster. Het is aannemelijk dat er in Zierikzee toen ook een start werd gemaakt vanwege het beproefde procédé van gelijktijdige vestiging in hoofdsteden. De Zierikzeese minderbroeders werden in 1260 genoemd tijdens het generaal kapittel van Narbonne. Het klooster zal dus ná 1242 en enkele jaren vóór 1260 gesticht zijn.

Klooster Minderbroeders
De tuin en het klooster van de Minderbroeders. Bleaukaart 1649

 

Feestgezang

In 1304 werden na het beleg van Zierikzee de gevangen genomen Vlamingen in het Minderbroederklooster opgesloten. De minderbroeders komen, zij het ongunstig, voor in de rijmkroniek van Melis Stoke. De schrijver doet zijn beklag dat de minderbroeders en de predikheren zich overgaven aan feestgezang.

Leegstand

In 1383 leidden de kloosterbewoners een ongebonden leven. Dirk Oudergeest werd door een medebroeder met een mes gestoken. Daarop moesten al de monniken de stad verlaten. Het klooster stond 4 jaar leeg. Er werden een nieuwe prior en monniken toegelaten. Toen deze na enige tijd hoorden dat een deel van de verbannen broeders weer terug mochten komen, pakten zij direct hun spullen en vertrokken. Maar niet zonder alle boeken, kelken, vaten en kerksieraden mee te nemen.

In de periode tussen 1490 tot 1503 hervormde het klooster zich naar het Bossche model. In 1517 voegden de bewoners zich naar de observanten, die de leefregels strikter naleefden.
In 1552 brandde hun kerk af. Het klooster werd in 1566 tijdens de Beeldenstorm vernield.

Zegels en archief

De zegels van de minderbroeders beelden een heilige uit die door een vis wordt opgeslokt. Een vrijwel ongeschonden zegel dateert uit 1444. Het omschrift luidt: “SIGILLUM FRATRUM MINORUM CONVENTUS ZERIXENSIS ( Zegel van het Convent van de Zierikzeese minderbroeders).Van de door de minderbroeders opgestelde charters, die zij soms samen met de bernardieten of met de predikheren zegelden, zijn er 39 bewaard gebleven. Die bevinden zich in het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland.

Opgravingen klooster Minderbroeders
één van de 51 gevonden skeletten

Kruishanger en andere vondsten

In 2015 werd door de leden van de Werkgroep Archeologie op het terrein van de minderbroeders een kruishanger gevonden, die door een broeder in het klooster gedragen werd.Na onderzoek van de hele bouwkavel werden 51 skeletten gevonden, allen met het hoofd naar het oosten gelegen. De skeletten werden onderzocht en herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats.

minderbroeders restanten plan buyze
Een bloot gekomen deel van een kloostergebouw bij de herinrichting van plan Buyze. Mei 2017