Grauwe zuster ‘Corrie van Haamstede’ als eerste getuige

Er is vrijwel niets bewaard gebleven van de grauwe zusters in Haamstede. De datering van het klooster is gebaseerd op een summiere vermelding van een erfeniskwestie in 1487. Daarin werd een zekere Cornelie genoemd, als geprofest kloosterlinge van het klooster van Haamstede. Door deze ‘Corrie van Haamstede’ weten we dat het klooster al in dat jaar bestond.

Noordklooster kaart
Het bovenste gebouw is het klooster van de grijze zusters

Een volgende vermelding vinden we in 1535 toen de Raad van Mechelen negatief reageerde op een verzoek om de goederen van de grijze zusters vrij te stellen van dijkgeschot, een vorm van grondbelasting. Priorin is dan Magdalena Jansdochter.

Kloosters in Sluis en Brugge

De orde van de grauwe of de grijze zusters bestond sinds 1289. Het oudste klooster in Zeeland van deze orde stond in Sluis. Dat was in 1418 gesticht. In Brugge had de orde ook een klooster, waarvoor grond was afgestaan door Lodewijk van Gruuthuse en zijn echtgenote Maria van Borsele. Mogelijk waren zij ook de stichters van het klooster in Haamstede. Lodewijk van Gruuthuse was vanaf 1474 baanderheer van Haamstede.

Het Noordklooster, Pieter pous
Boerderij 't Klooster van de familie Vis in 1906 (collectie W.P. de Vrieze

Kloosterterrein

Het klooster stond op wat nu de hoek van de Kloosterweg en de Noordstraat is. In een veldboek uit 1662 van de Vrije Gemeten in Haamstede werden de begrenzingen van het voormalig klooster genoemd. De grond en gebouwen omvatten toen een boomgaard en een hofstede. Anno 2019 staan er twee bedrijfsgebouwen met een parkeerterreintje op het voormalig kloosterterrein.