Kapel in een duinpan

In 1907 werd door architect Johan Hoogenboom uit Renesse een bloot gekomen muurfragment opgemeten, op aanwijzen van verklikkerlichtwachter J. Bakker. Dit rudiment verraadde de contouren van de Onze Lieve Vrouwe op Zee kapel, die in de vijftiende eeuw waarschijnlijk door zeevarenden was gesticht. De berekeningen wezen uit dat de muren 60 cm dik waren en dat het bouwsel zo’n 7 meter breed was. Hoogenboom schreef dat ze in een door de wind gevormde kuil lag, achter de eerste heuvelrug vanaf het strand. Het is waarschijnlijk dat onder het laatste deel van het Middenpad in de Verklikkerduinen nog de fundering schuilgaat.

Onze lieve vrouw op zee
Onze lieve vrouw op zee

Op strafbedevaart naar de OLV op Zee kapel

In de Waerheytsboucken van Zierikzee (vonnissen in criminele zaken) treffen we in de periode 1490-1570 28 namen aan van personen die veroordeeld waren tot een strafbedevaart naar de duinkapel. Onder hen was een groep van 9 mannen en vrouwen die op 26 mei 1508 op pad werden gestuurd, omdat zij jonge bomen bij het klooster Sion te Noordgouwe hadden vernield.Het vonnis schreef naast de bedevaart ook het betalen van een boete voor, en bidden om vergiffenis. Als bewijs moesten de bedevaartgangers “goet bescheyt” mee terug nemen. Mogelijk was daar iemand die pelgriminsignes verstrekte. Tot op heden is daar jammer genoeg geen van terug gevonden.

Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk

In 1572, twee jaar na de laatste bedevaart, werd de kapel verwoest door de watergeuzen. De toeristenkerk aan de Serooskerkseweg in Haamstede draagt nu de naam van de kapel.

Onze lieve vrouwe op zee
Op de Hofferus kaart uit 1540 komt de oudste vermelding ‘liefvrou op zee’ voor. De kapel lag toen aan 3 zijden ingesloten door de duinen.