Mink de Vries

Bijzondere gasten bij Kloosterwelle

Zoals een persbericht destijds aankondigde hebben op woensdag 19 oktober j.l. een tweetal Moderne Devoten Kloosterwelle bezocht. Mink de Vries en Arend van de Beld hebben de Vesper en de maaltijd erna bijgewoond. Op de foto staat afgebeeld Moderne Devoot Mink de Vries, gekleed als Thomas a Kempis.(Moderne Devoot, geboren ca 1380 in Keur-Keulen, overleden…